Opnieuw bomen gekapt in Apeldoorn


37 bomen worden geveld voor nieuwbouw aan Dovenetel

22 juli 2019

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces werd het bestemmingsplan Dovenetel besproken in de raad. Dit is een plan waarbij 52 sociale huurwoningen worden gerealiseerd op een plek waar 43 karakteristieke woningen met een piramidedak hebben gestaan, waarvan de sloop inmiddels in volle gang is.

Op zich vindt de Partij voor de Dieren het een goede ontwikkeling want sociale huurwoningen zijn hard nodig gezien de lange wachtlijsten.

Helaas worden voor deze ontwikkeling 37 prachtige bomen gekapt en vermindert het aantal vierkante meters groen in de buurt. Dat is een zeer kwalijke zaak en de reden dat wij tegen dit plan hebben gestemd.

Als het aan de Partij voor de Dieren ligt moet de gemeente vastgoedontwikkelaars verplichten om natuurinclusief te ontwerpen en bouwen, zodat bomenkap onnodig is. Nu keer op keer het levensbelang van het behoud van bomen, met name in woonwijken wordt aangetoond, vooral tijdens deze opnieuw hete zomer, is het totaal onbegrijpelijk dat ook nu de gemeente weer zo gemakkelijk de bijl hanteert.

Ook de buurtbewoners zijn niet blij met de vernieuwing en vrezen dat hun woonomgeving volgebouwd wordt en maken zich bovendien zorgen over de toename van verkeer. De Partij voor de Dieren heeft ervoor gepleit om op deze locatie te starten met elektrische deelauto’s. De wethouder heeft toegezegd dat hij dat zal doen als er voldoende animo is bij de buurtbewoners.

Gerelateerd nieuws

Meerderheid Apeldoorners voorstander van vuurwerkvrije zones

In opdracht van de Apeldoornse gemeenteraad heeft afgelopen tijd een onderzoek over vuurwerk plaatsgehad onder bijna 5000 bew...

Lees verder

Apeldoorn neemt geen extra actie tegen veetransporten tijdens hitte

Het is verzengend heet in Nederland en voor de tweede keer deze zomer heeft het RIVM het Nationaal hitteplan in werking geste...

Lees verder