Apeldoorn neemt geen extra actie tegen veetrans­porten tijdens hitte


Hoezo is Apeldoorn één van de meest dier­vrien­de­lijke steden van Nederland?

25 juli 2019

Het is verzengend heet in Nederland en voor de tweede keer deze zomer heeft het RIVM het Nationaal hitteplan in werking gesteld, wat kortweg neerkomt op: "let op elkaar, drink genoeg en blijf in de schaduw".

Wijze woorden maar helaas gelden ze vaak niet voor dieren. In het hitteplan van de RIVM worden dieren niet eens genoemd terwijl juist dieren, die minder goed hun warmte kwijt kunnen, extra beschermd moeten worden.

Apeldoorn is de grootste slachter van Nederland. Jaarlijks worden 800.000 kalveren, 1,3 miljoen varkens en 146.000 koeien geslacht in de stad die recent nog werd uitgeroepen als één van de meest diervriendelijke steden van Nederland.

Tijdens de eerste hittegolf deze zomer, een maand geleden, vroegen we het college welke extra maatregelen genomen worden door de gemeente om de veetransporten tijdens de hitte te controleren en misstanden met dieren in auto's tijdig te signaleren? In de antwoorden die we vorige week ontvingen verwijst de gemeente naar de NVWA voor controle op diertransporten en wijst ze naar de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming die dezelfde controlerende taak vervult bij het beschermen van huis- en hobbydieren.

Bij evenementen met dieren tijdens extreme hitte worden extra controles gedaan door medewerkers van team THOR (toezicht en handhaving in de openbare ruimte). Maar waar bij sportieve evenementen voor mensen, zoals de midzomermarathon, in de gemeentelijke vergunning is opgenomen dat de licentie vervalt bij temperaturen boven de 30 graden Celsius, is van éénzelfde regel bij een evenement met dieren geen sprake. Waarom niet vragen wij ons af. Dit is toch te bizar?

De landelijke Partij voor de Dieren pleit al langer voor een breder Nationaal Hitteplan voor dieren. Dieren kunnen al bij temperaturen van 25 tot 27 graden last krijgen van hittestress en zouden dus structureel meer ruimte in hun stallen moeten krijgen, vrije uitloop met beschutting en niet langer getransporteerd mogen worden bij dit soort temperaturen. Zelfs na de extreme hitte van vorig jaar wees minister Schouten het hitteplan voor dieren dat Esther Ouwehand voorstelde, af. Een nieuw voorstel dat Ouwehand voor deze zomer heeft ingediend werd vorige maand door de meerderheid van de Kamer verworpen. De Partij voor de Dieren blijft aandringen op structurele maatregelen om dieren te beschermen tegen de hitte.

Aangezien zowel de landelijke als de lokale politiek geen extra maatregelen nodig achten om dieren te beschermen tegen hitte roepen we u op om extra alert te zijn tijdens deze dagen. Let op elkaar en let op dieren in nood. Sla alarm wanneer u veewagens in de volle zon ziet staan. Maak een foto van de wagen en maak melding bij de NVWA. Wilt u een medewerker van team THOR bereiken, bel dan de buitenlijn van Apeldoorn: 14055
Ook de Dierenbescherming heeft tips wat u kunt doen voor dieren tijdens de hitte. Denk daarbij ook aan de vogels en zorg voor voldoende waterbakjes in uw tuin of balkon op schaduwrijke plaatsen. Houd het hoofd koel deze dagen en neem uw verantwoordelijkheid voor dieren tijdens deze hitte extra serieus.

Gerelateerd nieuws

Opnieuw bomen gekapt in Apeldoorn

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces werd het bestemmingsplan Dovenetel besproken in de raad. Dit is een p...

Lees verder

Vragen over duurzaamheid van ons veevoer

De Amazone staat in brand. De wereld is geschokt en stuurt geld voor bluswerkzaamheden. We blussen daarmee ook de brandjes va...

Lees verder