Motie "De Duurzame Sport­ver­e­niging" uitge­voerd!!


7 april 2016

De motie die de Partij voor de Dieren eind 2015 had ingediend, waarin werd verzocht om actief informatie en advies te verstrekken aan sportclubs over verduurzaming, is uitgevoerd.

Dit wil zeggen dat in samenwerking met de Sportraad Apeldoorn een aantal informatie bijeenkomsten zijn belegd met vertegenwoordigers van sportverenigingen die geïnteresseerd zijn in het thema verduurzaming.

Daarbij waren verschillende deskundigen aanwezig. Verenigingen zijn onder meer gewezen op mogelijkheden om voor kennis aan te sluiten bij het Gelders Energie Akkoord en gebruik te maken van de provinciale subsiedieregeling "energietransitie, lokale hernieuwbare energieprojecten".

Ook is gewezen op de mogelijkheid een beroep te doen op kennis aanwezig binnen de gemeentelijke organisatie.

Binnenkort wordt een aantal sportverenigingen dat beschikt over een eigen clubaccommodatie het aanbod gedaan gebruik te maken van een gratis "energiescan". Deze wordt door de gemeente mogelijk gemaakt.

De mogelijkheden voor financiële ondersteuning door de gemeente van investeringen in energiebesparing beperken zich tot de mogelijkheden van de "Ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur".

Sportverenigingen die hiervoor geldleningen afsluiten kunnen in aanmerking komen voor een rentesubsidie.

Gerelateerd nieuws

Nu ook vragen aan provincie over fout wildraster

Vorige week nog trok fractievoorzitter Harry Voss aan de bel naar aanleiding van de aanleg van een zogenaamd "wildkerend" ras...

Lees verder

PvdD roept op om Zwitsal terrein duurzaam en groen te maken.

Een paar jaar geleden was de Partij voor de Dieren Apeldoorn blij verrast over de droom van een groep Apeldoornse burgers om ...

Lees verder