Nu ook vragen aan provincie over fout wild­raster


30 maart 2016

Vorige week nog trok fractievoorzitter Harry Voss aan de bel naar aanleiding van de aanleg van een zogenaamd "wildkerend" raster aan de Amersfoortseweg bij Apeldoorn, waarvan de mazen zo groot zijn dat jonge biggen, egels en dassen er gewoon doorkunnen en vervolgens op een drukke weg terechtkomen.

Deze week heeft ook Statenlid Luuk van der Veer opheldering gevraagd aan de provincie over deze bizarre gang van zaken. Volgens een woordvoerster van de provincie Gelderland is bewust voor een grootmazig raster gekozen omdat dit met name bedoeld zou zijn om edelherten en zwijnen tegen te houden. Egels en dassen moeten gewoon naar de overkant kunnen.

Dat aan de overzijde van de weg diezelfde egels en dassen alsnog op een fijngazig raster stuiten en niet verder kunnen, daarover is blijkbaar niet nagedacht.

Dit heeft ertoe geleid dat na de protesten van Harry Voss nu Statenlid Luuk van der Veer in de pen geklommen is en de volgende schriftelijke vragen naar de provincie gestuurd heeft:

Vorige week berichtte de Stentor over het nieuwe wildraster langs de Amersfoortseweg bij Apeldoorn.

1. In het artikel wordt erop gewezen dat het raster aan de ene zijde van de weg nu anders is dan aan de andere zijde van de weg. Dat aan de ene zijde van de weg grotere mazen zijn gebruikt dan aan de andere zijde. Dat zal tot gevolg hebben dat dieren die aan de ene zijde van de weg door het raster kunnen, aan de andere zijde niet verder kunnen, en op de weg blijven rondlopen. Hoort een raster niet aan beide zijden van de weg hetzelfde te zijn ?

2. Verder staat in het artikel dat biggetjes en dassen door de mazen van het raster kunnen, en mogelijk aangereden zullen worden. Is er een (wetenschappelijk/betrouwbaar) rapport hoe groot mazen moeten zijn om bepaalde dieren door te laten, en hoe klein ze moeten zijn om dieren tegen te houden ? (Zodat leveranciers van rasters zich daarop kunnen baseren.)

3. Op de websites van leveranciers van hekwerken zijn de specificaties van diverse soorten wildrasters te vinden. Het nu aangelegde raster lijkt op geen van allen. Het lijkt de hoogte van een roodwildraster te hebben, met een dubbele rij gaas van een zwartwildraster. Wat is de uitvoering van dit raster ?

4. Het nu aangelegde raster is anders dan verderop langs dezelfde weg. Is het doel van het raster (wat betreft de soort dieren die moet worden tegengehouden) hetzelfde, maar is de uitvoering anders, of is het doel anders ?

5. Als het doel van het nieuwe raster hetzelfde is, waarom is dan een andere uitvoering gekozen ?

6. Als het doel anders is, wat is dan het verschil ?

7. In het artikel zegt de woordvoerster van de provincie dat alsnog een dassentunnel zal worden aangelegd en fijnmazig raster zal worden geplaatst, wanneer er veel dassen en egeltjes worden aangereden in verband met de grove mazen in het raster. Wat hanteert de provincie voor criterium ? (Hoeveel dieren moeten jaarlijks worden aangereden voordat de provincie een tunnel aanlegt ?)

8. Blijft het nieuwe raster eigendom van de provincie, en zal het door de provincie onderhouden worden ?

9. Van wie is het raster aan de Kroondomeinzijde, en wanneer zal dat aangepast worden ?

10. Op de provinciale weg N339 (Lochemseweg) worden tussen de beide kruisingen met de Dommerbeek veel padden, kikkers, salamanders en andere amfibiƫn doodgereden tijdens de trek. Vrijwilligers hebben gevraagd of er in de berm van de weg gaas en emmers geplaatst mogen worden. De dieren worden dan in de emmers opgevangen en enkele malen per dag overgeplaatst. De provincie gef echter geen toestemming. Waarom niet?

11. Het legen van de emmers langs de drukke provinciale weg (zonder vrijliggend fietspad) is een tijdrovende bezigheid. Het zou veel praktischer en veiliger zijn als er een paddentunnel zou worden aangebracht. Wat is het beleid van de provincie daarvoor ? Worden de tunnels alleen aangelegd voor soortbehoud, of ook om dierenleed te voorkomen, en omdat autogebruikers niet graag dieren willen aanrijden ?

12. Hoe is inmiddels de status van het programma Ontsnippering EHS Gelderland 2013-2016 ?


Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.