Motie over het planMER LOG en de stik­stof­de­po­sities verworpen


24 juni 2012

De Partij voor de Dieren maakt zich er grote zorgen over dat de doelstelling van de reconstructiewet – veehouderijbedrijven die nu dicht bij Natura2000-gebieden gesitueerd zijn moeten naar het LOG verplaatsen, waardoor hun stikstofdeposities op de Natura2000-gebieden drastisch af gaan nemen- niet gehaald zullen worden: omdat in het LOG bestaande bedrijven mogen uitbreiden en er zich nieuwe bedrijven mogen vestigen en dat gaat dus voor een enorme toename van de stikstofdeposities zorgen. In het bij het bestemmingsplan behorende planMER (Milieu Effect Rapport) wordt wel voorspeld dat de stikstofdeposties zullen afnemen, maar dit is niet op voldoende gegevens gebaseerd. Daarom heeft de Partij voor de Dieren gisteren in de gemeenteraad een motie ingediend waarin de raad het college verzoekt deze ontbrekende gegevens aan te vullen in het planMER. De motie werd echter verworpen met alleen de Partij voor de Dieren en Gemeentebelangen voor. De tegenstemmende partijen vinden n.l. dat er geen tijd meer verloren mag gaan. Dat zullen ze misschien wel moeten bezuren: het is lang niet uitgesloten dat belanghebbenden gaan procederen tegen dit ondeugdelijke planMER en als de Raad van State het college terug gaat fluiten dan is er nog veel meer tijd verloren gegaan.

LOG Beemte/Vaassen mag er komen, dus toch megastallen en zelfs een grote nertsenfokkerij in de gemeente………..

Na de stemming over onze motie werd over het bestemmingsplan LOG Beemte/Vaassen gestemd en dit werd zoals verwacht aangenomen met 10 tegen en 29 voor. Voor waren Leefbaar Apeldoorn, VVD, CDA, SGP, D’66, PvdA en 2 van de 3 leden van de Christen Unie. Tegen stemden Partij voor de Dieren, Gemeentebelangen, Groen Links, PSA, DPS en Jeanette Huizing van de Christen Unie.

Dus helaas komen er wel megastallen in de gemeente. De Partij voor de Dieren heeft gevochten wat zij kon, maar heeft het niet kunnen voorkomen. Het was vanaf het begin een politieke keuze voor de economische belangen van agrariërs en dan kun je hoog springen of laag springen, maar inhoudelijke argumenten worden daarna stelselmatig genegeerd. Dat heeft de Gebiedsgroep LOG Beemte/Vaassen (de bezorgde burgers in het gebied) moeten ondervinden en dus ook de Partij voor de Dieren.

Gerelateerd nieuws

Blunders kapvergunning Parc Spelderholt

Woensdag 13 juni 2012 heeft de rechtbank in Zutphen de bouw- en kapvergunning voor Parc Spelderholt vernietigd. Daarvoor h...

Lees verder

Test rolstoel-toegankelijkheid in Apeldoorn

Hoe rolstoel-toegankelijk zijn de winkels en horecagelegenheden in en rondom het centrum van Apeldoorn? Op uitnodiging van ...

Lees verder