Partij voor de Dieren Apeldoorn heeft tegen de nieuwe begroting gestemd.


13 oktober 2010

Partij voor de Dieren is van mening dat er te gemakkelijk met duurzaamheid omgesprongen is en gaat worden. De fractie wil hier vanuit de gemeente meer aandacht voor.

Ook waren er verschillende bezuinigingsmaatregelen waar aan wat bleek te rammelen. Zo zou de subsidie voor het dierenasiel worden ingetrokken, terwijl de gemeente hier duidelijke afspraken over had. Na een amendement van de partij is men hier beter naar gaan kijken. Wethouder Olaf Prinsen gaat een gesprek aan met het dierenasiel om te kijken wat de eventuele mogelijkheden zijn.

In afwachting hiervan heeft de partij het amendement ingetrokken.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren is verheugd over antwoorden van het college over vragen die gesteld zijn 15 maart en 5 augustus 20...

Lees verder

Partij voor de Dieren erg ingenomen met karavaan elektrische auto's in Apeldoorn.

Op 11 november, de Dag van de Duurzaamheid, was Apeldoorn halteplaats tijdens een Elektrische Elfstede...

Lees verder