Partij voor de Dieren start zwartboek Radio Kootwijk


12 juni 2015

Binnen één week, nadat het nieuwe bestemmingsplan Radio Kootwijk door een meerderheid van de Apeldoornse gemeenteraad was goedgekeurd, stroomden alweer nieuwe klachten binnen van bewoners over o.a. geluidsoverlast. Deze overlast bleek nota been veroorzaakt te worden door deelnemers van het door de gemeente Apeldoorn georganiseerde VNG congres. Hierbij waren teveel congresgangers aanwezig, die ook nog veel later vertrokken dan was afgesproken.

Aangezien het bestemmingsplan van Radio Kootwijk volgend jaar geëvalueerd zal worden, heeft de Partij voor de Dieren besloten een zwartboek bij te houden over alle misstanden in het gebied. De Partij maakt zich ernstig zorgen over de ontwikkelingen rondom Radio Kootwijk. Fractievoorzitter Harry Voss vreest dat het een soort stiltepretpark wordt, met teveel toeristen die dit unieke Natura2000-gebied willen bezoeken. Economische belangen gaan vóór het belang van flora en fauna, die baat hebben bij donkerte en stilte. De eerste pagina’s van het zwartboek zijn inmiddels gevuld. Wie ook een melding wil maken over Radio Kootwijk kan een mail sturen naar pvdd@apeldoorn.nl.