Radio Kootwijk in de Raad besproken


28 mei 2015

Vanavond, 28 mei, is tijdens de Raadsvergadering gesproken over het Bestemmingsplan Radio Kootwijk.

De stemmingen over Radio Kootwijk zijn weer als vanouds. In 2011 werd het bestemmingsplan, waarbij van Radio Kootwijk een toeristische topattractie wordt gemaakt, bejubeld. Alle partijen stemden voor (op de Partij voor de Dieren na natuurlijk). Ook toen had men alle vertrouwen dat Staatsbosbeheer, de dorpsraad en de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (de enige echte belangenbehartiger voor natuur en milieu in Apeldoorn) er samen iets moois van zouden maken. Vorige week tijdens de PMA van 21 mei bleek dat weer het geval te zijn. Was dat vertrouwen in 2011 gegrond?

Vanaf 2011 is er met allerlei evenementen geëxperimenteerd. Daar werden de natuur en de dorpsbewoners niet vrolijk van. Het vertrouwen was dus niet terecht. De SWMA tekende beroep aan en werd in het gelijk gesteld: het bestemmingsplan werd vernietigd en een nieuw plan moest meer regels bevatten ter bescherming van de natuur. De gemeenteraad had haar werk toen niet goed gedaan en te weinig de belangen van de natuur afgewogen! Ondertussen waren dorpsbewoners erg ontevreden over de ontwikkelingen. Er is veel aan gedaan om de verhoudingen te verbeteren. Staatsbosbeheer zegt dat ze van haar fouten geleerd heeft. Het huidige bestemmingsplan is beter dan dat van 2011. Maar is dat genoeg?

Waarom willen we alle mooie stukjes ongerepte natuur in Nederland verpesten door er zoveel mogelijk toeristen naartoe te jagen? Worden natuurbelangen dan echt alleen nog maar door de rechter gewogen? Wat ons betreft laat Apeldoorn zien dat we natuurbelangen echt belangrijk vinden. Er moeten nog veel strengere voorwaarden gesteld worden, nog minder bezoekers, strengere eisen rondom stilte en donkerte, de PR campagnes om meer bezoekers naar Radio Kootwijk te halen moeten stop gezet worden en bovendien moeten de gevolgen voor de natuur integraal bekeken worden met de veranderingen op het Leesten (dit i.v.m. de aanleg van het Veluwetransferium).

De Partij voor de Dieren zal dit keer, net als 4 jaar geleden, de enige partij zijn die een tegengeluid laat horen. Vanavond tijdens de Raadsvergadering stemmen wij tegen het nieuwe bestemmingsplan voor Radio Kootwijk. Er is 1 lichtpuntje: over een jaar is er wel een evaluatiemoment afgesproken.

Gerelateerd nieuws

Wilde dieren zijn niet gelukkig in circus

Deze week, het zal u niet ontgaan zijn, worden er voorstellingen in Apeldoorn gehouden door circus Freiwald. Een gewoon goed ...

Lees verder

Mestvergister vanuit milieuoogpunt geen oplossing voor mestprobleem

1. Stalmest bevat o.a. organische ( koolstofhoudende) bestanddelen, stikstof, fosfaat en mineralen, die de bodem vruchtbaar k...

Lees verder