Schrif­telijk vragen over de toege­nomen verwaar­lozing van paarden


29 februari 2012

De landelijke Sectorraad Paarden is verontrust over het toenemend aantal meldingen van verwaarlozing van paarden en pony's. Ook de Dierenbescherming meldt een toenemend aantal meldingen van paardenleed door haar inspecteurs.

Partij voor de Dieren Apeldoorn vindt deze ontwikkeling zorgelijk. De fractie wil graag weten in hoeverre verwaarlozing van paarden en pony’s in de gemeente Apeldoorn toeneemt en wat de gemeente kan en wil doen om dit dierenleed te voorkomen. Daarom stelden zij hier onlangs schriftelijke vragen over. Ze vroegen de gemeente o.a. over de meldingen over verwaarlozing van paarden en pony’s geregistreerd worden en of het mogelijk is om paardenhouders in Apeldoorn te verplichten om een schuilstal of sleepstal te hebben.
De schriftelijke vragen kunt u hier lezen.

Gerelateerd nieuws

Werkbezoek aan kippen- en kalverenhouderij

Op 10 februari jl. heeft onze fractie, vertegenwoordigd door Marjolein Meurs, Jeanco Lapierre Armande en Jeroen Juwett, sam...

Lees verder

Vragen over aanleg fietspad in Radio Kootwijk

Partij voor de Dieren staat kritisch tegenover de plannen van Staatsbosbeheer rond Radio Kootwijk. De organisatie had plann...

Lees verder