Werk­bezoek aan kippen- en kalveren­hou­derij


15 februari 2012

Op 10 februari jl. heeft onze fractie, vertegenwoordigd door Marjolein Meurs, Jeanco Lapierre Armande en Jeroen Juwett, samen met andere afgevaardigden van verschillende partijen een door de gemeentelijke projectgroep LOG Beemte/Vaassen georganiseerd werkbezoek afgelegd bij de familie Verbeek aan de Amersfoortseweg in Uddel. Familie Verbeek heeft 1000 mestkalveren en 3000 biologische kippen en is voornemens om zich, zodra het bestemmingsplan is goedgekeurd, in het LOG (Landbouwontwikkelingsgebied) te gaan vestigen.

De fractiemedewerkers werden in het woonhuis ontvangen, waar eerst door de heer Verbeek een inleidend praatje werd gehouden. Er werd ingegaan op de uitbreiding van de veestapel en op de verbeteringen die doorgevoerd kunnen worden in het LOG. Verder was er ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen. O.a. de volgende punten werden besproken:

* Op het huidige bedrijf mag absoluut niet verder worden uitgebreid
* De familie Verbeek gaat in het LOG moderne stallen bouwen, die volgens hem beter voor dierenwelzijn en milieu zijn, en waar hij natuurlijk ook meer geld mee verdient. Ze worden naast een varkenshouderij gehuisvest.
* Biologische kippen hebben door de vrije uitloop meer welbevinden, maar daar staat tegenover dat volgens de familie Verbeek de risico’s voor besmetting (fijnstof, zoönosen) groter zijn
* Er is momenteel steeds meer vraag naar biologische kippen
* Het bedrijf zal met ongeveer 20 % vergroot worden en daardoor een familiebedrijf kunnen blijven, dit in tegenstelling tot andere bedrijven die zich in het LOG willen gaan vestigen. De Partij voor de Dieren vindt het jammer dat wij niet in de gelegenheid zijn gesteld om zo’n bedrijf te bezoeken.
* De zeer dure verhuizing wordt door de overheid ruimschoots gesubsidieerd.
* Het huidige bedrijf van de familie wordt omgezet van bestemming agrarisch naar wonen en de stallen zullen worden gesloopt. Wel mogen er b.v. wat paarden gaan lopen.
* Er was een discussie met tegenstrijdige inzichten of je nu beter kippen naast kippen en varkens naast varkens kunt houden, of kippen naast varkens.

Vervolgens werden de stallen met mestkalveren bekeken. Helaas konden de kippen in verband met infectiegevaar niet bekeken worden. De mestkalveren stonden in groepjes van ca tien per box op houten roostervloeren. Een kleine verbetering ten opzichte van de ligboxen van een aantal jaar geleden, maar naar onze mening verre van ideaal. Zo hebben de dieren nog erg weinig ruimte en er is nauwelijks tot geen afleidingsmateriaal. Wel hadden de dieren drinknippels tot hun beschikking.

Wat de Partij voor de Dieren ernstig zorgen baart, is dat er door de heer Verbeek weinig tot geen gevaar wordt gezien in het houden van kippen in de nabijheid van varkensfokkerijen. Diverse rapporten hebben aangetoond dat hierdoor nieuwe griepvarianten kunnen ontstaan en dat deze combinatie dus een gevaar voor de volksgezondheid betekent. Kortom, het LOG is voor de Partij voor de Dieren een doorn in het oog. Wij zullen dan ook alles in het werk stellen om vestiging en uitbreiding van bedrijven te voorkomen.

Gerelateerd nieuws

Wethouders stappen op na grondbedrijfdebacle

Gisteravond werd in Apeldoorn het debat over het miljoenenverlies over het grondbedrijf vervolgd. Bij aanvang hielden versc...

Lees verder

Schriftelijk vragen over de toegenomen verwaarlozing van paarden

De landelijke Sectorraad Paarden is verontrust over het toenemend aantal meldingen van verwaarlozing van paarden en pony&#3...

Lees verder