Steeds minder groen in Beek­bergen


17 maart 2017

Afgelopen donderdag bespraken de politieke partijen in Apeldoorn het voorstel van de gemeente om het bestemmingsplan voor de Hoeven naast nummer 5 in Beekbergen te wijzigen. Projectontwikkelaar van de Laar diende een aanvraag in voor deze wijziging, zodat het mogelijk zou worden om vier woningen te bouwen op het perceel.

In de afgelopen jaren zijn er steeds meer stukken groen verdwenen door het bouwen van woningen in Beekbergen. Het gaat vaak om kleine percelen, maar tezamen is dat een hoop natuur dat ongemerkt verloren gaat. Partij voor de Dieren bracht dit in als argument tegen het nieuwe bestemmingsplan. Daarnaast is dit perceel een belangrijk foerageergebied voor dieren die er wonen, zoals verscheidene soorten vogels, vossen en marters.

De grote gemeenteraadsfracties waren ook sceptisch over het plan, maar vinden de bouw van twee of drie huizen wel bespreekbaar. Zij maken zich vooral zorgen om het verminderde uitzicht van de buurtbewoners, die hier verschillende zienswijzen over ingediend hebben.

Op 6 april wordt het bestemmingsplan verder besproken in de gemeenteraad.

Gerelateerd nieuws

Gemeente verzwijgt mogelijke komst mega geitenstal

Door een aanpassing van de bestemmingsplannen wordt het straks mogelijk om intensieve veehouderij toe te staan in het gebied ...

Lees verder

Wethouder Sandmann wil eenden blijven voeren

Tja, ik kan me nog goed herinneren dat ik als klein meisje aan de hand van mn opa en oma naar de vijver wandelde om daar het ...

Lees verder