Toekomst­visie Apeldoorn als onder­ne­mende stad alleen geënt op econo­mische groei....


....college toont geen visie voor toekomst en gaat voorbij aan groen en duurzaam karakter van Apeldoorn

11 november 2019

Donderdag 7 november besprak de gemeenteraad het programma van Apeldoorn genoemd "ondernemende stad". De Partij voor de Dieren, samen met de SP, waren de enige partijen die grote bezwaren hebben tegen dit programma, dat in het teken van economische groei staat. Wat de Partij voor de Dieren betreft zou het moeten gaan over de transformatie naar een duurzame en toekomstbestendige economie.

In het stuk staat dat het college geen nee wil verkopen aan bedrijven die zich hier willen vestigen. De Partij voor de Dieren wil dat het college wel nee verkoopt, bijvoorbeeld aan bedrijven die niet duurzaam zijn, voor veel overlast zorgen of niet natuur- en diervriendelijk zijn.

Ruimte is schaars in Apeldoorn. Naast de 570 hectare bedrijventerrein die de gemeente Apeldoorn nu in gebruik heeft, wil het college nog 70 hectare toe gaan voegen. Dit zal ten koste gaan van natuur en landbouwgrond. Wij zetten liever in op betere benutting van bestaande terreinen, en willen kritisch kijken welke bedrijven wel en niet in Apeldoorn passen.

De inzet op logistieke bedrijven bijvoorbeeld past niet bij het duurzame en groene karakter van Apeldoorn. Grote transportbedrijven passen niet een duurzame samenleving waar lokale productie en consumptie het uitgangspunt zou moeten zijn. Wij zien liever elektrisch transport, fietskoeriers en kleinschalige innovatieve bedrijven waar kwaliteit en duurzaamheid van belang zijn. Maak daar werk van!

Bovendien vinden wij dat Apeldoorn grote risico’s met het grondbedrijf neemt als er wordt ingezet op het hoge groeiscenario. Dit is in 2012 helemaal misgegaan met grote verliezen en als gevolg daarvan enorme bezuinigingen.

Ook willen wij dat de gemeente meer gaat kijken naar de toekomstbestendigheid van bedrijven. In de vijf Apeldoornse slachterijen werken vooral veel tijdelijke werknemers uit Oost-Europese landen, wat voor huisvestingsproblemen zorgt. Bovendien geven deze bedrijven veel stankoverlast en zien we dat de vleesconsumptie daalt. In tegenstelling tot de vleesmarkt zijn plantaardige eiwitten een groeimarkt. Het wordt tijd voor de Apeldoornse slachterijen om over te schakelen naar plantaardige vleesvervangers, zoals Vion heeft gedaan met de slachterij in Leeuwarden.

De Partij voor de Dieren wil dat Apeldoorn in gesprek gaat met bedrijven om te onderzoeken of ze kunnen overstappen naar plantaardige eiwitten. De provincie Gelderland heeft de plantaardige eiwittransitie opgenomen als speerpunt in haar economische beleid. De afgelopen jaren heeft de provincie samen met Europa flink geïnvesteerd in innovatie en startups. Wat ons betreft wordt plantaardig eiwit één van speerpunten in het economische profiel van Apeldoorn.

We hebben twee moties ingediend. De eerste motie om ervoor te zorgen dat de gemeente kritisch gaat zijn over welke bedrijven ze wel en niet toe laat. Alleen SP, GB, CU en VSP stemden voor, GroenLinks en de andere partijen waren tegen.

De tweede motie verzoekt om onderzoek te doen naar welke kansen de plantaardige eiwittransitie heeft voor Apeldoorn. Deze motie werd alleen gesteund door de SP en de CU.

Gerelateerd nieuws

Boeiende lezing over stikstofproblematiek

Begin deze maand organiseerde de Partij voor de Dieren een informatieavond over onze huidige stikstofcrisis. Wat is er precie...

Lees verder

Bespreking van de Meerjaren Begroting Apeldoorn.....

Vanavond wordt door de raad de begroting voor de komende jaren besproken. De partij voor de Dieren heeft op de voorgestelde p...

Lees verder