Uitno­diging: Algemene Leden­ver­ga­dering PvdD Gelderland


9 juli 2019

Op zondagmiddag 28 juli 2019 zal in Wageningen de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsvinden van de Partij voor de Dieren afdeling Gelderland. Alle Gelderse leden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Tijdens de ALV worden de jaarstukken besproken en verteld over alle activiteiten van het afgelopen jaar. Ook wordt er vooruit geblikt naar de plannen voor de periode 2019-2020. Verder wordt er verteld waar de volksvertegenwoordigers van de gemeenten Apeldoorn, Arnhem, Buren en Nijmegen, in de provincie Gelderland en in het waterschap Rivierenland de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest.

Onze fractievoorzitter Maaike Moulijn heeft voor deze vergadering een mooi jaarverslag gemaakt waarbij je een goed overzicht krijgt van al onze activiteiten van het afgelopen jaar.

Ben je benieuwd naar ons jaaroverzicht. Kijk dan hier.

Alle leden van de Partij voor de Dieren, woonachtig in de provincie Gelderland zijn van harte uitgenodigd bij deze vergadering aanwezig te zijn. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen met je naam en woonplaats erin vermeld naar: gelderland@partijvoordedieren.nl Doe dit op tijd, uiterlijk op 21 juli. Je krijgt van je aanmelding een ontvangstbevestiging.

Gerelateerd nieuws

4 juli: Behandeling Voorjaarsnota 2019

Vandaag, 4 juli, wordt de voorjaarsnota, het boekhoudboekje, van de gemeente Apeldoorn besproken. In een reactie op de nota, ...

Lees verder

Uitnodiging: Kom een kijkje in onze Partij voor de Dieren fractiekeuken nemen

Neem eens een kijkje in onze keuken! Heb je belangstelling voor de politiek? Altijd al benieuwd geweest wat er zich afspeelt...

Lees verder