4 juli: Behan­deling Voor­jaarsnota 2019


PvdD roept Apeldoorn op om PAS op de plaats te maken

4 juli 2019

Vandaag, 4 juli, wordt de voorjaarsnota, het boekhoudboekje, van de gemeente Apeldoorn besproken. In een reactie op de nota, die fractievoorzitter Maaike Moulijn onlangs gaf, stelde ze al dat de plannen van de gemeente vol tegenstrijdigheden zitten.

De nota staat bol van de investeringsplannen van de gemeente: meer industrie, meer geld aan evenementen, meer woningbouw en wil Apeldoorn juist bezuinigen op het groener maken van de stad.

Onlangs nog werd de landelijke politiek zwaar op de vingers getikt door de Raad van State om het stikstofprogramma van de overheid. Dit programma hielp boeren en bedrijven die extra stikstof uitstootten om uit te breiden zonder dat hiervoor direct gecompenseerd hoefde te worden, wat het Europees beleid voorschrijft. Dit programma, PAS (Programma Aanpak Stikstof) werd door de Raad van State naar de prullenbak verwezen "want met mooie beloften is de natuur niet gered", aldus het oordeel.

Hoe vreemd is het dan dat de gemeente Apeldoorn wil investeren in meer industrie en woningbouw met als onvermijdelijk gevolg meer uitstoot en juist het groene imago op een laag pitje zet.

Tijdens de behandeling vanmiddag en vanavond zal de Partij voor de Dieren dan ook tegen de Voorjaarsnota, zoals deze er nu ligt, stemmen en een vijftal moties indienen waarin ze de gemeente vraagt om een PAS op de plaats te maken, de uitbreiding van de Ecofactorij 2 te schrappen in de begroting en in te zetten op groen en duurzaamheid.

De moties die we vandaag indienen lees je hier:

Motie groen, groener, groenst

Motie groenkansenfonds

Motie energieregisseurs versnellen transitie van onderop

Motie PAS op de plaats

Motie einde kunstgrasfonds

Gerelateerd nieuws

Gezellige jeu de boules avond in Twello

Met het zomerreces in aantocht is het voor de fractieleden van de Partij voor de Dieren Apeldoorn, na een jaar hard werken, t...

Lees verder

Uitnodiging: Algemene Ledenvergadering PvdD Gelderland

Op zondagmiddag 28 juli 2019 zal in Wageningen de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsvinden van de Partij voor ...

Lees verder