Motie einde kunst­gras­fonds


Betreft: bij behan­deling Voor­jaarsnota 2019 ‘Wij zijn elkaar’

4 juli 2019

De raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op 4 juli 2019, horende de beraadslagingen over de Voorjaarsnota,

Overwegende dat

Verzoekt het college om het kunstgrasfonds te beëindigen


Maaike Moulijn
Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

VSP

Tegen