Voor­jaarsnota 2019: Apeldoorn zet in op econo­mische groei


Plannen voor aanpak klimaat­ver­an­dering en biodi­ver­siteit in ijskast gepar­keerd.

24 juni 2019

De voorjaarsnota geeft weer hoe het gaat met de lopende begroting van de gemeente Apeldoorn. Erin staan voorstellen over wijzigingen die nodig zijn in de uitgaven en inkomsten van gemeente. Waarop wordt bezuinigd en waarin zal worden geïnvesteerd.

In de voorjaarsnota van dit jaar lezen we dat de economie van Apeldoorn op volle toeren draait, dat de werkeloosheid daalt, de stad MKB vriendelijk en veilig is....kortom dat het goed toeven is in Apeldoorn.

Het document, wat u overigens ook zelf kunt lezen, daarvoor klikt u hier, kent ook een keerzijde. De gemeentelijke financiën zijn nog steeds niet op orde en vooral in het sociaal domein bestaan grote tekorten. Er wordt dus veel met potjes geld geschoven en hierin zit de gemeente opeens vol tegenstrijdigheden.

  • Apeldoorn pretendeert groen te zijn maar komt in de Voorjaarsnota met plannen voor meer bedrijventerreinen. De gemeente wil ook woningen bouwen voor mensen uit het westen van ons land die Apeldoorn graag wil lokken.
  • De Apeldoornse begroting is nog lang niet op orde en toch wil de gemeente nog meer investeren in (topsport)evenementen.
  • De gemeente tilt zwaar aan vergroening en biodiversiteit maar wil bezuinigen op het eigen voorgestelde groenplan en de uitvoering ervan zelfs uitstellen.

Vorige maand stelden we het college vragen naar aanleiding van het feit dat meerdere steden in de wereld de noodtoestand voor het klimaat hebben afgekondigd. In de antwoorden die we deze maand ontvingen, erkent de gemeente dat "een omwenteling nodig zal zijn, waarbij de belangen van natuur en klimaat integraler en zwaarder moeten worden meegewogen". Ook zegt de gemeente dat ze wil vergroenen en de biodiversiteit van Apeldoorn wil versterken.

In de financiële voorstellen van de Voorjaarsnota zien we helaas weinig terug van deze mooie woorden en daarom zal de Partij voor de Dieren op 4 juli, wanneer de nota behandeld wordt, meerdere voorstellen doen om de begroting aan te passen. In een reactie heeft fractievoorzitter Maaike Moulijn het college al opgeroepen om werkelijk werk te maken van de leefbaarheid van de stad en de urgentie van de klimaatverandering die ze dus naar eigen zeggen onderkennen, om te zetten in doelgerichte acties.

Gerelateerd nieuws

PvdD-leden brengen werkbezoek aan Dierenasiel de Kuipershoek

Om het jaar gaan fractieleden van de Partij voor de Dieren Apeldoorn op werkbezoek bij Dierenasiel de Kuipershoek om te horen...

Lees verder

Houdt Apeldoorn rekening met stralingsrisico's?

De gemeente Apeldoorn kondigde begin dit jaar aan dat zij een convenant heeft gesloten voor een 5G-netwerk. Daar ontstond vee...

Lees verder