Voor­jaarsnota Apeldoorn 2023


een brede welvaart door onze ecolo­gische voet­afdruk te verkleinen is de enige stap voor­waarts

30 juni 2023

Afgelopen donderdagavond, 29 juni, tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces werd de voorjaarsnota besproken.

De voorjaarsnota speelt een belangrijke rol in aanloop naar de nieuwe meerjarenprogrammabegroting (MPB) die in het najaar behandeld wordt. Bij de Voorjaarsnota wordt gekeken hoe het staat met de inkomsten en uitgaven van de gemeente en hoe het staat met de voorgenomen doelen. Dit jaar staat de voorjaarsnota in het teken van "Gericht investeren in Brede Welvaart".

Wat is brede welvaart?

Brede welvaart, in onze optiek, gaat over de kwaliteit van leven. Maar hoe zorgen we ervoor dat onze huidige welvaart niet ten koste gaat van de welvaart van latere generaties of van mensen elders in de wereld?

Is er straks nog natuur voor onze kinderen? Is er nog voldoende en schoon drinkwater en gezond voedsel? En zijn er in de toekomst voldoende hulpbronnen? Hoe gaan we die brede welvaart dan garanderen? Want als iedereen op deze wereld zou leven als wij nu in Nederland doen, hebben we 3,6 werelden nodig.

Dit college zet vooral in op groter en meer. Meer industrie, meer woningen in het groen. Ambitieuze plannen voor meer groen verdwijnen in een la.

Kortom wat doet het college om de ecologische voetafdruk te verkleinen om zo welvaart te kunnen garanderen voor inwoners van Apeldoorn, nu én in de toekomst?

NIKS!!

Welvaart begint met het maken van de juiste keuzes voor het behoud van onze planeet

De Partij voor de Dieren kiest voor échte brede welvaart! Door niet alles te willen en keuzes te maken. Prioriteit geven aan bestrijding van leegstand en optoppen, in plaats van bouwen in het groen

Ecologische verbindingen versterken, niet afzwakken, bomen en groen koesteren in plaats van compenseren, écht schone lucht. Gezonde landbouw, want: het is goed boeren in Apeldoorn! De energietransitie versnellen door zon op dak. En en een snellere aanpak van urgente problemen voor dieren en natuur, zoals de sterke afname van insecten, bodemleven en amfibieën. Opvang ook voor huisdieren, als ze vluchten voor geweld. Herstel van de Veluwe.

Dat is brede welvaart. Voor álle inwoners van Apeldoorn, nu en in de toekomst.

Gerelateerd nieuws

Fietsend langs mooie groene initiatieven in Apeldoorn

Op 17 juni organiseerde de Partij voor de Dieren, onder leiding van oud-fractievoorzitter Harry Voss en huidig fractievoorzit...

Lees verder

Waarom we zuinig moeten zijn op wespen

Het is augustus en dus de maand waarin we last hebben van wespen. Ze komen op ons zoete drankje af en blijven irritant volhar...

Lees verder