Voor­jaarsnota: "We willen niet alleen harde cijfers maar ook daad­kracht!!"


19 juli 2015

Op donderdagavond 18 juni is de Voorjaarsnota "Door leeft" besproken en konden gemeenteraadsfracties input leveren over de inhoud. De Voorjaarsnota geeft weer hoe het staat met de voorbereiding op de komende begroting van Gemeente Apeldoorn.

De Partij voor de Dieren vindt dat het college harder moet werken aan de ecologische transitie. Verschillende partijen geven aan dat Apeldoorn schulden niet moet doorschuiven naar toekomstige generaties. Daar zijn wij het helemaal mee eens. Maar die schulden zijn niet alleen financieel, maar ook ecologisch.

Hoe zorgen we ervoor dat wij niet meer gebruiken dan de aarde ons biedt en dat wij ook grondstoffen overlaten aan volgende generaties? Wij vinden dat ambitie en lef op het gebied van duurzaamheid ontbreken. We moeten harder werken aan een circulaire economie, middels delen en hergebruik, en hernieuwbare energie. Wat ons betreft mag dit straks in de begroting veel meer tot uiting komen.

Daarnaast is de PvdD blij met de zin op pagina 5 dat welvaart, milieu en welzijn van mens en dier de basis vormen voor het college.

Maar wat houdt dit concreet in voor dieren? In de rest van de Voorjaarsnota wordt hierover niets vermeld. Vorig jaar is er een motie aangenomen dat dierenwelzijn een onderwerp wordt in de begroting. Wij verwachten dan meer hierover te kunnen lezen.

Tot slot wordt de nabijheid van natuurgebieden als een pluspunt gezien voor de woonomgeving. Veel inwoners vinden dit een belangrijk voordeel van het wonen in Apeldoorn. Wij willen graag weten wat wij gaan doen aan de bescherming van deze natuurgebieden en hoe wij gaan voorkomen dat toeristen teveel overlast en schade toebrengen aan deze prachtige gebieden.

Gerelateerd nieuws

College geeft antwoord op vragen eenden in de put

Het college heeft vanavond tijdens de Raadsvergadering antwoord gegeven op de actualiteitsvragen die de Partij voor de Dieren...

Lees verder

Diefstal en vernielingen dassenburcht Loenen

De Partij voor de Dieren heeft nieuwe aanwijzingen dat dassen op de Loenermark onder vuur liggen. De PvdD plaatste eind jun...

Lees verder