Vragen gesteld over bomen­beleid Apeldoorn


9 april 2018

Omdat Apeldoorn genomineerd is voor de titel ‘European City of Trees’ was er afgelopen vrijdag 6 april een delegatie van de Europese koepelorganisatie van boomspecialisten te gast.

Tegelijkertijd maken veel inwoners van Apeldoorn zich zorgen over de hoeveelheid bomen die gekapt wordt. Niet alleen was er ophef rond de Julianalocatie –waar besloten is 233 bomen te kappen-, er komen meldingen uit vrijwel elk stadsdeel: de Maten, Zevenhuizen, Kerschoten, Ugchelen (Buiten), Zuidbroek en uit het buitengebied.

Inwoners voelen zich vaak overvallen door de kap van bomen in hun buurt; de communicatie laat sterk te wensen over. Er worden zowel blauwe, groene als oranje stippen als markeringen op bomen aangebracht en men moet blijkbaar raden wat één of ander betekent.
Het feit dat er vaak geen vergunning nodig is, leidt er toe dat er ook geen officiële bekendmaking is.

De nominatie voor de prijs "Europese bomenstad" roept dus veel vragen op. Ook bij de Partij voor de Dieren, die onlangs nog een protestactie hield tegen de massale bomenkap in Apeldoorn.

Raadslid Arjan Groters stelde het college daarom de volgende vragen:

  1. Klopt het dat Apeldoorn zichzelf genomineerd heeft voor deze prijs? Zo ja, vindt u dan niet dat Apeldoorn minder bomen zou moeten kappen? Zo nee, is het college van mening dat Apeldoorn de titel ‘European City of Trees’ daadwerkelijk verdient?
  2. Deze nominatie roept onder Apeldoorners verbazing, frustatie en onbegrip op: in hun eigen buurt zien inwoners steeds meer bomen gekapt worden, aan de andere kant wordt de gemeente beloond met een nominatie en wellicht ook een prijs. Begrijpt het college deze gevoelens en wat is haar reactie hier op?
  3. Is het college bereid om beter te communiceren over voorgenomen bomenkap? Zo ja, hoe?
  4. Sinds 2008 geldt er een nieuw kapbeleid in Apeldoorn waarbij in grote delen van de stad vergunningsvrij gekapt mag worden. In 2011 heeft er een evaluatie van dit beleid plaatsgevonden. Conclusie was dat het nieuwe beleid “geen grote nadelige effecten heeft op het bomenbestand en daarmee het groene karakter van Apeldoorn”. Inmiddels loopt het beleid nu 10 jaar.Hoe ziet het bomenbestand er uit 10 jaar na invoering van het nieuwe kapbeleid? En is het college bereid om dit beleid nogmaals te evalueren? Kan bij de beantwoording gebruik gemaakt worden van luchtfotografie of van de Gelderse bomenmonitor?
  5. Er komt steeds meer protest tegen bomenkap. Hoe zouden inwoners beter betrokken kunnen worden, of meer inspraak kunnen krijgen in de besluitvorming voor er besloten wordt al of niet tot kap over te gaan? En hoe ziet het college deze ontwikkeling in relatie tot de omgevingsvisie, waarbij het proces steeds meer van belang is en inwoners (deels) met elkaar gaan bepalen wat wel en niet kan in hun buurt?
  6. Welke mogelijkheden zijn er voor een gemeente om projectontwikkelaars als voorwaarde mee te geven dat in het ontwerp rekening gehouden moet worden met bestaande bomen, om kap te voorkomen?

Gerelateerd nieuws

Help Harry Voss om Hoenderlose zwijnen te redden van de dood

Harry knokt voor de zwijnen in Hoenderloo Hoenderloo heeft naar eigen zeggen last van zwijnen die 's nachts een wandeling do...

Lees verder

Kroondomein het Loo blijft vanaf nu het hele jaar geopend

De Tweede Kamer nam dinsdag, 3 april, een motie van de Partij voor de Dieren aan waarin Kroondomein Het Loo het hele jaar voo...

Lees verder