Actu­a­li­teits­vragen over dier­vrien­de­lijke riolen


Indiendatum: jul. 2015


Op 25 juni 2015 heeft wijkagente Petra van Doorn drie eendenkuikens gered uit een riool aan Klein Hattem in Ugchelen. Het is fijn dat de eendenkuikens gered zijn, maar wij vragen ons wel af hoe dit kon gebeuren.


1. Hoe komt het dat dit riool zo dieronvriendelijk was?


2. Is dit riool inmiddels diervriendelijk gemaakt? Zo nee, waarom niet? In Apeldoorn is veel ervaring in het diervriendelijk aanleggen van riolen en stoepen. De wijk Zonnehoeve is een schoolvoorbeeld hiervan.


3. Is de gemeente zich ervan bewust dat de wijk Zonnehoeve het schoolvoorbeeld is van hoe diervriendelijke inrichting kan plaatsvinden? Zo ja, wat doet de gemeente eraan om dit voorbeeld te promoten? Zo nee, wat gaat de gemeente doen nu ze dit wel weet?


4. Is bekend welke riolen diervriendelijk zijn gemaakt en welke niet? Zo ja, hoeveel riolen zijn nog niet diervriendelijk?


5. Wat gaat de gemeente doen om alle riolen in Apeldoorn diervriendelijker te maken zodat er geen eendjes, kikkers en andere kleine dieren een onnodige en wrede dood sterven, indien ze niet worden gered door een doortastende wijkagente of andere betrokken inwoners?

(foto: de Stentor)

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen agenda stadslandbouw

Lees verder

Schriftelijke vragen over huisdieren en minima

Lees verder

    word lid Doneer