Schrif­te­lijke vragen over huis­dieren en minima


Indiendatum: nov. 2015

Steeds meer mensen komen financieel in de problemen. Het beroep op het minimabeleid en schuldhulpverlening neemt nog steeds toe. Dit is niet alleen zorgwekkend voor de mensen die het betreft en hun eventuele kinderen, maar ook voor huisdieren. Steeds meer huisdieren belanden op straat, krijgen onvoldoende of te laat medische hulp of voedsel door de financiƫle problemen van hun baasjes.


De Partij voor de Dieren heeft het college gewezen op deze problematiek. Het college heeft vervolgens in de kadernotitie sociaal vangnet toegezegd om het aantal inleverpunten van de strippenkaart te vergroten zodat minima hun strippenkaart in de toekomst ook kunnen besteden bij dierenspeciaalzaken en/of dierenartsen. De Partij voor de Dieren stelt hierover de volgende vragen:

1. Bij welke punten die gerelateerd zijn aan dieren kan de Strippenkaart van het sociaal vangnet ingeleverd worden?

2. Zijn er plannen om het aantal punten ten behoeve van dieren te vergoten?

3. Hoeveel gebruik wordt er gemaakt van de inleverpunten ten behoeve van dieren? Wilt u dit aantal svp zowel absoluut als procentueel weergeven.

4. Hoe wordt aan de doelgroep bekend gemaakt dat de gemeente minima ook ondersteuning biedt bij de zorg voor huisdieren (mbv Strippenkaart, pilot dierenarts en kwijtschelding hondenbelasting)?

5. Heeft u nog verdere plannen voor de verbetering van zorg aan huisdieren van minima? Zo ja, welke?

Indiendatum: nov. 2015
Antwoorddatum: 28 aug. 2017