Schrif­te­lijke vragen agenda stads­landbouw


Indiendatum: jun. 2015

In 2013 heeft de gemeente Apeldoorn de Agenda Stadslandbouw ondertekend. Door
ondertekening heeft de gemeente (aldus eigen zeggen) laten zien dat de gemeente
een bijdrage wil leveren aan de groei van stadslandbouw. De Partij voor de Dieren is
benieuwd hoe het met de invulling van de Agenda Stadslandbouw is gesteld.

1. Wat is er gebeurd na de ondertekening van de Agenda Stadslandbouw? Wat is de
huidige status van de invulling van de Agenda Stadslandbouw en wat zijn de
voorgenomen plannen op korte en langere termijn?
2. Hoeveel stadslandbouwinitiatieven kent de gemeente Apeldoorn inmiddels en
hoeveel daarvan zijn op welke wijze ondersteund door de gemeente?
3. In de beantwoording van onze vragen over een andere voedselvoorziening
(februari 2014) wordt aangegeven dat de gemeente een voorstel uitwerkt om grond
beschikbaar te stellen aan initiatieven. Is dit voorstel er al? Zo ja, kunnen we het
ontvangen? Zo nee, waarom niet?
4. In het wijknieuws van Brink en Orden (jaargang 24, nummer 1, zie bijlage) wordt
een oproep gedaan om 2015 het jaar van de wijkmoestuinen te laten worden. Hoe
ondersteunt de gemeente deze oproep?
5. Tot en met 1 juli is het mogelijk om subsidie aan te vragen bij het Oranjefonds voor
groene buurtprojecten en moestuinprojecten. Heeft de gemeente onze inwoners
geattendeerd op deze subsidiemogelijkheid? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet en
overweegt u om onze inwoners alsnog hiervan (op zeer korte termijn) op de hoogte
te stellen?
6. In sommige andere gemeenten, die de Agenda Stadslandbouw ondertekend
hebben, zijn gemeenten heel proactief bezig om stadslandbouw te bevorderen. In
Rotterdam is er een speciale flyer over stadslandbouw ontwikkeld (zie
http://www.rotterdam.nl/Clusters/Stadsontwikkeling/Document%202013/Groen/flyer%
20Stadslandbouw.pdf). In Utrecht en Amsterdam zijn stadslandbouwkaarten
ontwikkeld, waarop is aangegeven waar inwoners eventueel een nieuw initiatief
kunnen starten. In Breda is er een speciaal virtueel loket gemaakt voor alle vragen en
idee├źn over stadslandbouw. Dordrecht spoort haar inwoners aan om met nieuwe
stadslandbouwinitiatieven te komen en Maastricht stelt percelen beschikbaar aan
nieuwe initiatieven. Is de gemeente Apeldoorn van plan om, in navolging van deze
gemeenten, ook een actievere rol op zich te nemen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom
niet?

Harry Voss, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Actualiteitsvragen - "De das in de knel"

Lees verder

Actualiteitsvragen over diervriendelijke riolen

Lees verder

    word lid Doneer