Actu­a­li­teits­vragen - "De das in de knel"


Indiendatum: jun. 2015

In de Flora- en Faunawet is de das een beschermde diersoort, die niet gedood, verontrust of anderszins verstoord mag worden. Ook de dassenburcht is beschermd en deze mag niet vernield of betreden worden. Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden toegebracht aan beschermde dieren, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. In gevallen waarin de ingreep van zwaarwegend maatschappelijk belang is en het onvermijdelijk is dat er schade wordt toegebracht, moet ontheffing worden aangevraagd. In dergelijke gevallen wordt onderzocht of de ingreep plaats mag vinden en vastgesteld welke compenserende maatregelen genomen dienen te worden.

Apeldoorn heeft de rijkdom dat er verschillende dassenfamilies op haar grondgebied leven. Maar de laatste tijd lijken dassen in Apeldoorn steeds vaker te worden verstoord. Wij stellen hierover de volgende actualiteitsvragen.

1. Welke (pro)actieve rol neemt de gemeente Apeldoorn in het beschermen van de das en dassenburchten op haar grondgebied?

2. De gemeente Apeldoorn heeft een vergunning afgegeven aan de Julianatoren voor het neerzetten van een evenemententent. Is er destijds flora- en faunaonderzoek verricht? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat waren de bevindingen?

3. Uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de SWMA blijkt dat enkele tientallen meters van de tent 2 dassenburchten zijn. Wisten de gemeente en de Julianatoren van het bestaan van de dassenburchten? Zo nee, hoe kan het dat dit onbekend was? Zo ja, waarom is het desondanks toegestaan dat de evenemententent er werd geplaatst?

4. Is het college het met ons eens dat een evenemententent op enkele tientallen meters van 2 dassenburchten in strijd is met de Flora- en Faunawet? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is het desondanks toegestaan dat de evenemententent er werd geplaatst?

5. Wat gaat het college doen om de dassen en de dassenburchten bij de Julianatoren te beschermen, nu en in de toekomst?

Niet alleen bedrijven maar ook particulieren overtreden de Flora- en Faunawet door dassen te doden, te verontrusten en te verstoren. In Loenen is in de nabijheid van een dassenburcht gif gespoten en zijn er hekwerken geplaatst, die het onmogelijk maakten voor de dassen om nog voedsel te zoeken in de nabijgelegen weilanden.

6. Is het college met ons van mening dat ook dit strijdig is met de Flora- en Faunawet? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke acties gaat het college nemen?

7. Wat gaat het college doen om dassen in onze gemeente beter te beschermen tegen dit soort nalatig en strafbaar gedrag?

8. Bij wie kunnen bezorgde inwoners klachten melden over dassen die verontrust en verstoord worden? En welk protocol wordt gehanteerd?

Interessant voor jou

Schriftelijlke vragen over Dik Trom race in Ugchelen

Lees verder

Schriftelijke vragen agenda stadslandbouw

Lees verder

    word lid Doneer