Actu­a­li­teits­vragen – aanleg fietspad Radio Kootwijk


Indiendatum: mrt. 2012

De Partij voor de Dieren staat kritisch tegenover de plannen van Staatsbosbeheer rond Radio Kootwijk. Wij maken ons ernstig zorgen over de gevolgen voor het kwetsbare Natura 2000 gebied. Niet voor niets hebben bezorgde burgers, verenigd in de SWMA, beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State.

Al eerder is Apeldoorn door de Raad van State op de vingers getikt omdat zij onvoldoende rekening heeft gehouden met de kwetsbaarheid van een Natura2000 gebied. Ook hier lijkt dat het geval te zijn.

De Partij voor de Dieren hoopt dat de gemeente heeft geleerd van voorgaande fouten en stelt daarom de volgende vragen:

1. Is het correct dat SBB reeds begonnen is met de aanleg van een door de SWMA betwist fietspad tussen Radio Kootwijk en de Hoogbuurlose Heide, terwijl een beroep van de SWMA bij de onafhankelijke commissie voor beroep en bezwaar nog loopt en dat er tevens een procedure loopt bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan? Zo ja, is het verstandig om de aanleg van het fietspad uit te stellen tot de procedures zijn doorlopen? Zo nee, wat is dan wel de stand van zaken rondom Radio Kootwijk?

2. Wat zijn de gevolgen voor het Natura2000 gebied door de aanleg van het fietspad?

3. Welke stappen kan de gemeente nemen om de verdere aanleg van het fietspad tegen te gaan?

Namens de fractie van de PvdD Apeldoorn,

S.H.D. Voss, fractievoorzitter PvdD

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren aan het college van B&W over paardenleed

Lees verder

Schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren inzake betreffende handhaving illegale kap Spelderholt

Lees verder

    word lid Doneer