Actu­a­li­teits­vragen illegale kap park Berg en Bos


Indiendatum: sep. 2018

Afgelopen voorjaar is er in het Natura2000-gebied Park Berg en Bos 1.700 m2 bos gekapt, waaronder 70 jaar oude eiken. De gemeente wil hier -in een beschermd natuurgebied- een wadi aan gaan leggen voor afvalwater van Apenheul. Dit water mag niet meer worden geloosd in de bosvijver, na de sanering hiervan aankomend najaar. Ook is het plan om hier een dienstweg naar Apenheul aan te gaan leggen. De gemeente heeft hier onrechtmatig gehandeld en is op de vingers getikt door de provincie middels een brief die ook de raad heeft kunnen lezen. Recent heeft ook de Stentor hier over bericht. De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1) Kan het college uitleggen hoe dit zó mis heeft kunnen gaan?

2) Van elk bedrijf wordt verwacht dat zij zelf zorg draagt voor het afvalwater. Waarom wordt voor de Apenheul een poel aangelegd in een beschermd natuurgebied?

3) De gemeente stelt de gemaakte fouten te gaan herstellen door weer bomen te planten. Waar worden deze bomen geplant?

4) Met deze bomenkap werd er, volgens de gemeente, uitvoering gegeven aan een wens van de brandweer en werd er niet geanticipeerd op de aanleg van een dienstweg. Hoe verklaart de gemeente de geslagen piketpaaltjes ter plaatse en het feit dat de brandweer hier niets van wist?

5) Hoe gaat het college voorkomen dat zoiets nog een keer gebeurt?

Arjan Groters

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over bomenkap Zonnehoeve/Julianalocatie

Lees verder

Schriftelijke vragen PvdD inzake de uitgifte van bedrijfskavels

Lees verder

    word lid Doneer