Actu­a­li­teits­vragen over afschieten gedumpte dieren


Indiendatum: feb. 2016

Vorige week zijn er door boswachters en een opzichter Faunabeheer gedumpte hangbuikzwijntjes afgeschoten. De Partij voor de Dieren vindt het verschrikkelijk en onbehoorlijk wat hier is gebeurd en stelt hierover de volgende vragen.


1. Wat doet de gemeente eraan om ervoor te zorgen dat dieren niet zomaar in het wild worden gedumpt?
2. Deze dieren behoren niet tot de in het wild levende dieren, zij werden gehouden.
Betekent dit dat de dieren officieel vallen onder de 14 dagen opvangplicht door de gemeente? Zo ja, waarom heeft de gemeente zich niet gehouden aan deze wettelijke opvangplicht? Zo nee, onder welk beleid vallen deze gedumpte dieren dan wel?
3. Was de gemeente op de hoogte dat deze hangbuikzwijntjes neergeschoten zouden worden? Zo ja, hoe staat ze hier tegenover? Zo nee, hoe kan het dat de gemeente hiervan niet op de hoogte was?
4. Was er een handhaver van de gemeente aanwezig? Zo ja, wat waren zijn/haar bevindingen? Zo nee, waarom niet?
5. In de Stentor van afgelopen zaterdag stond dat de journalist de dieren tot een meter kon benaderen, maar de boswachters waren niet in staat om deze niet-wilde dieren te vangen. Waarom zijn er geen alternatieve vangmethoden gebruikt, zoals een verdovingspistool, inloopkraal of vangkooi?
6. Wie heeft er toestemming gegeven voor het doodschieten van deze zwijntjes?
Was deze instantie hiertoe bevoegd?
7. Zijn er gedragsregels of protocollen voor dit soort situaties, waarin gehouden dieren in het wild worden gedumpt?
Zo ja, welke en hebben de boswachters en faunabeheerder zich hieraan gehouden?
8. In de krant stond dat er geen opvangmogelijkheden voor de zwijntjes waren. De zwijntjes die zich wel hebben laten vangen, zijn door een particulier opgevangen.
Hoe heeft de gemeente de opvang van dit soort niet in het wild levende dieren geregeld?
9. Zouden de gemeentelijke kinderboerderijen opvangmogelijkheden voor dit soort gevallen kunnen organiseren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer gaat dit geregeld worden?
10. Vindt het college ook dat hier te snel naar een jachtoplossing is gegrepen, en hoe gaat u dat in de toekomst voorkomen?

Harry Voss
Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over natuur- en milieueducatie

Lees verder

Schriftelijke vragen over laadpalen

Lees verder

    word lid Doneer