Schrif­te­lijke vragen over laadpalen


Indiendatum: apr. 2016

Op 3 maart 2016 stond er in Binnenlands Bestuur een nieuwsbericht dat gemeenten onvoldoende zijn voorbereid op elektrisch rijden doordat er te weinig laadpalen zijn (lees hier). Apeldoorn werd met name genoemd als een gemeente die relatief laag scoort.

Ook de Stentor kopte dat Apeldoorn nog niet klaar is voor veel elektrische auto’s. Door de op 29 maart aangenomen PvdA-2e Kamermotie over emissieloze auto’s in 2025, lijkt het belang van een goede laadinfrastructuur alleen maar toe te nemen. Ook in het kader van duurzaamheid, economische aantrekkelijkheid (steeds meer zakelijke rijders rijden elektrisch), toeristische aantrekkelijkheid en een schone leefomgeving lijkt het wenselijk dat ook Apeldoorn voldoende voorbereid is op elektrisch rijden. Het college stelt dan ook, bijvoorbeeld als antwoord op schriftelijke vragen die in september 2015 zijn gesteld door CDA en D66, dat ze elektrisch rijden wil stimuleren onder andere door voldoende laadpunten te realiseren.

De Partij voor de Dieren stelt daarom vragen over deze mismatch tussen de uitgesproken ambities van het college en de onderzoeksresultaten.

1. Was het college op de hoogte van de relatief lage score op het onderzoek naar laadinfrastructuur, waarnaar Binnenlands Bestuur en de Stentor refereren?
2. Wat vindt het college van deze lage score?
3. Hoe verklaart het college de relatief lage score?
4. Wat wil het college doen om beter voorbereid te zijn op de komst van toenemend elektrisch vervoer?
5. Het CDA heeft in 2013 vragen gesteld over het aantal laadpalen. We hebben toen een overzicht ontvangen van het aantal beschikbare laadpalen. Zie hier. Hoeveel laadpalen zijn er sindsdien bij gekomen? Wilt u een nieuw overzicht toevoegen?
6. In maart 2014 heeft het college besloten dat de gemeente gaat meedoen met de provinciale concessie voor laadpalen (zie hier). Wat is de stand van zaken nu rondom deze provinciale concessie?
7. Ontwikkelingen in mobiliteit kunnen heel snel gaan, zo blijkt uit deze Keynote speech van Tony Seba (Stanford University) over clean disruption of energy & transportation. Wat is er de komende tijd voor nodig om Apeldoorn beter voorbereid te laten zijn op ontwikkelingen in elektrisch rijden en andere mobiliteitstrends?
8. Hoe monitort het college de voortgang wat betreft de laadinfrastructuur?
9. Wat zijn de (aangepaste) ambities van de gemeente als het gaat om laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer?

Harry Voss
Partij voor de Dieren

Indiendatum: apr. 2016
Antwoorddatum: 17 mei 2016

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Actualiteitsvragen over afschieten gedumpte dieren

Lees verder

Schriftelijke vragen (en antwoorden) over ja-ja sticker

Lees verder

    word lid Doneer