Schrif­te­lijke vragen (en antwoorden) over ja-ja sticker


Indiendatum: jun. 2016

Op 20 april is in Amsterdam het initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren voor de invoer van de ja-ja sticker aangenomen. Het voorstel kreeg brede steun in de gemeenteraad van de partijen GroenLinks, D66, PvdA en SP.

Het voorstel zorgt ervoor dat mensen per 1-1-2017 geen ongevraagde reclamepost ontvangen, tenzij ze daar zelf om vragen met een ja-ja sticker. De ja-ja sticker zorgt voor een omkering van het huidige systeem, waarbij mensen nu vragen om geen ongevraagde reclamepost te ontvangen via een nee-ja of nee-nee sticker.

Met deze omkering komt er een einde aan de verspilling die met het huidige systeem gepaard gaat. Huishoudens krijgen namelijk gemiddeld 33 ongevraagde folders per week. Dat staat gelijk aan 34 kilo papier per jaar. In drie op de tien gezinnen belanden alle folders ongelezen bij het oud papier.

De ja-ja sticker is dus goed voor het milieu, aangezien er minder papier wordt verbruikt en daarmee samenhangend minder inkt voor het drukwerk, minder brandstof voor de verspreiding en de afvalverwerking.

Ook in andere gemeenten wordt ook overwogen om de ja-ja sticker in te voeren, zoals Den Haag, Nijmegen, Tilburg, Utrecht, Arnhem en Deventer. Dit systeem past prima in het ambitieuze afvalbeleid van onze gemeente. De Partij voor de Dieren is benieuwd of er in Apeldoorn ook mogelijkheden zijn om het systeem met de ja-ja sticker in te voeren en hebben daarom de volgende vragen:

1. Is het college het eens met de Partij voor de Dieren dat nodeloze verspilling van papier en energie zoveel mogelijk voorkomen moet worden en een ja-ja sticker voor reclame naadloos past in het afvalbeleid en de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn? Zo nee, waarom niet?
2. Is het college het met ons eens dat het voor mensen makkelijker moet zijn om duurzame keuzes te maken? Zo nee, waarom niet?
3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat een opt-in systeem (introductie van de ja-ja sticker) een effectieve manier is om de jaarlijkse kilo’s aan papierafval te verminderen? Zo nee, waarom niet?
4. Is het college bereid om onderzoek te doen naar de invoering van het systeem met een ja-ja sticker in Apeldoorn, inclusief de milieu- en lokale economische effecten en de (financiële) consequenties van de invoering van een ja-ja sticker in kaart te brengen? Zo nee, waarom niet?
5. Is het college bereid om de ja-ja sticker ook in Apeldoorn te introduceren en een dergelijk voorstel aan de raad voor te leggen? Zo nee, waarom niet?

Harry Voss
Partij voor de Dieren

Indiendatum: jun. 2016
Antwoorddatum: 6 okt. 2016

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over laadpalen

Lees verder

Schriftelijke vragen over herten en zwijnen Park Berg en Bos

Lees verder

    word lid Doneer