Actu­a­li­teits­vragen over Kapel­straat


Indiendatum: nov. 2019

De gemeente Apeldoorn heeft besloten om fietsen over/door de binnenstad een heel stuk moeilijker te gaan maken. Na 12.00 uur mag er bijvoorbeeld niet meer door de Kapelstraat worden gefietst. De Kapelstraat is een belangrijke doorsteek voor fietsers, voor alternatieve routes (via Prof. Röntgenstraat of Kanaalstraat) moet je te ver omfietsen. Partij voor de Dieren vindt dit een slechte ontwikkeling en stelt daarom de volgende vragen:

  1. Hoeveel ongelukken hebben de afgelopen jaren plaatsgevonden in de Kapelstraat?
  2. Wie is er, behalve ondernemers en de wijkraad, nog meer betrokken bij dit besluit? Met welke omwonenden/belanghebbenden is er gesproken?
  3. In de horecavisie wordt nadrukkelijk het knooppuntensyteem voor fietsers genoemd, maar het college komt nu met een voorstel om een gedeelte hiervan af te sluiten voor fietsers. In de binnenstadsvisie staat dat “voetganger en fietser primaire bezoekers” zijn. Bovendien werd in de Kapelstraat altijd al gefietst en nemen mensen met de fiets aan de hand meer plaats in dan fietsers. De afsluiting van de Kapelstraat voor fietsers is met al het bovenstaande in tegenspraak. Op basis van wat komt het college dan met dit besluit?
  4. Realiseert het college zich wat voor gevolgen deze zoveelste afsluiting heeft voor de bereikbaarheid per fiets, de aantrekkelijkheid van de fiets als vervoermiddel, en voor het fietsklimaat in het algemeen?
  5. Bij de afsluiting van de Kanaalstraat voor auto’s was er zo veel protest dat het college dit ijlings terugdraaide. Wat moet er gebeuren om afsluiting voor de Kapelstraat voor fietsers niet door te laten gaan?

Arjan Groters

Partij voor de Dieren

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen oversteekplaats Wapenrustlaan

Lees verder

Schriftelijke vragen fietsknelpunt

Lees verder

    word lid Doneer