Actu­a­li­teits­vragen van de Partij voor de Dieren aan het college van B&W over toegang leeg­staande panden bij inci­denten


Indiendatum: mrt. 2014

Afgelopen donderdag 27 februari is er een poes teruggevonden in het leegstaande Westpoint. Ze zat daar opgesloten en is helaas overleden door honger en dorst. De eigenaren hebben de poes, die al enige tijd vermist werd, overal gezocht. Via posters, die ze overal hadden opgehangen, kregen ze een tip binnen dat de poes gezien was in Westpoint. Waarschijnlijk is de poes door een ingeslagen ruit naar binnengekomen. Het raam werd dichtgetimmerd en de poes kon er niet meer uit. De eigenaren hebben overal gevraagd wie de eigenaar van het pand was en/of een sleutel had om te kunnen zoeken in Westpoint. Via een lange zoektocht langs onder andere de gemeente, het Kadaster, failliete bedrijven en de politie, wist uiteindelijk de wijkagent de sleutel te achterhalen. Hij lag bij de gemeente, afdeling veiligheid en recht. Dit dramatische incident leidt tot de volgende vragen:

1. Wie is er verantwoordelijk voor de toegang tot leegstaande gebouwen bij incidenten?
2. Wat gebeurt er bij het faillissement van de eigenaar met de verantwoordelijkheid (en
veiligheid) voor leegstaande panden en wie heeft er dan toegang tot het pand?
3. Worden er vanuit de gemeente contacten onderhouden met eigenaren van leegstaande
panden (in het bijzonder in het geval van een faillissement) om bij incidenten toegang te
kunnen krijgen tot het pand?
4. Van welke leegstaande panden, zoals Westpoint, heeft de gemeente een sleutel?
5. Hoe wordt binnen de gemeente gecommuniceerd over de toegang tot leegstaande
panden bij incidenten, met name naar de medewerkers die de meeste contacten met
burgers hebben, zoals wijkbeheerders, medewerkers van de Buitenlijn, loket, balie en
telefonistes?
6. Wat kan de gemeente doen om in de toekomst dit soort verschrikkelijke incidenten te voorkomen?

Namens de fractie van PvdD Apeldoorn,

S.H.D. Voss

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren aan het college van B&W over stimuleren andere voedselvoorziening

Lees verder

Actualiteitsvragen Kamelenrace maandag 9 juni 2014

Lees verder

    word lid Doneer