Actu­a­li­teits­vragen van de Partij voor de Dieren over de evaluatie water­huis­houding


Indiendatum: sep. 2010

Actualiteitsvragen van de Partij voor de Dieren over de evaluatie waterhuishouding,
te behandelen tijdens de raadsvergadering van 9 september 2010


Afgelopen weken is Apeldoorn (en de rest van het land) geteisterd door extreme regenbuien, zodanig dat op verschillende plaatsen wateroverlast is ontstaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft (aldus de Stentor van 28-8-2010) een evaluatie van de waterhuishouding toegezegd, met name om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Wij zijn zeer tevreden over deze voortvarende houding van het college. Echter, wij zouden graag een uitgebreide evaluatie zien, waarbij niet alleen bekeken wordt welke maatregelen nodig zijn om wateroverlast te voorkomen, maar ook ter voorkoming van waterschaarste en verdroging. Zoals u weet, is – mede door de hernieuwing van het bekenstelsel – de Veluwe aan het verdrogen. Ook de voorspelling van het KNMI dat Nederland (KNMI, Klimaatverandering in Nederland, 2009) in de toekomst rekening moet houden met langdurige periodes van droogte en kortdurende periodes met extreme neerslag, is een extra reden om de evaluatie in een groter geheel te bekijken. Een toekomstbestendige waterhuishouding is van levensbelang voor mensen, dieren en planten. Vanwege de droogte in juni en juli, de extreme neerslag van de afgelopen weken en uw voornemen om de Apeldoornse waterhuishouding te evalueren, stellen wij u de volgende actualiteitsvragen:

1. Wat zijn uw onderzoeksvragen bij de evaluatie van de Apeldoornse waterhuishouding?
2. Houdt u in de evaluatie rekening met de verdroging van de Veluwe en met welke maatregelen nodig zijn om verdroging te voorkomen?
3. Houdt u in uw evaluatie ook rekening met de voorspelling van extreme droogte en bekijkt u of onze waterhuishouding voldoende waterbergingsplekken heeft om ook tijdens droge perioden voldoende water beschikbaar te hebben voor mensen, dieren en planten?
4. Bekijkt u ook de veiligheid van onze waterhuishouding voor mensen en dieren? Zijn er bijvoorbeeld amfibievriendelijke afvoerputten? Waar zijn knelpunten qua veiligheid te vinden?
5. Waterhuishouding gaat ook over watergebruik. In hoeverre treft u maatregelen of heeft u maatregelen getroffen om het drinkwatergebruik te beperken en in hoeverre zijn deze maatregelen effectief?
6. Er zijn gemeenten die stimuleren dat hun burgers zelf waterbergende maatregelen treffen, bijvoorbeeld om in droge perioden de tuin te besproeien en te zorgen voor drinkplaatsen voor dieren. Dit zorgt er mede voor dat er minder water in het riool terecht komt tijdens extreme neerslag. Ter inspiratie: de gemeenten Arnhem en Nijmegen hebben een ontwerpwedstrijd gehouden voor een tuin met een afgekoppeld regenwatersysteem. Overweegt u ook dergelijke maatregelen in de evaluatie mee te nemen?

Namens de fractie van PvdD Apeldoorn,

Harry Voss


Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake vergunning in verband met pony- en paardenmarkt te Loenen

Lees verder

Schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren fractie aan het college van B&W betreft de reparatie van hekwerk Soerenseweg en verkeersonveiligheid

Lees verder

    word lid Doneer