Schrif­te­lijke vragen inzake vergunning in verband met pony- en paar­den­markt te Loenen


Indiendatum: aug. 2010

Op 12 maart 2010 heeft de Partij voor de Dieren vragen gesteld inzake het vergunningenbeleid voor evenementen waarbij dieren betrokken zijn, waaronder een vraag over de pony- en paardenmarkt die op 2 augustus 2010 in Loenen heeft plaatsgevonden. Deze vragen zijn tot op heden helaas nog niet beantwoord. Wij verzoeken u de vragen van 12 maart alsnog zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Als aanvulling op de vragen van 12 maart leggen wij u graag de onderstaande vragen voor.

  1. Is er bij de vergunningverlening aan de pony- en paardenmarkt in Loenen, gehouden op 2 augustus 2010, rekening gehouden met het dierenwelzijn of zijn hieraan eisen gesteld in de vergunning? Indien wel, op welke wijze? Indien niet, is het college bereid dit in de toekomst wel te doen? Zo ja, op welke wijze?
  2. Is in de vergunning opgenomen dat er een kleindierenmarkt mocht plaatsvinden, waar kinderen dieren verhandelden? Zo ja, zijn hieraan ook eisen gesteld in de vergunning? Indien niet, is het college bereid dit in de toekomst wel te doen? Zo ja, op welke wijze?
  3. Is in de vergunning opgenomen dat er niet alleen pony’s en paarden, maar ook exotische dieren als lama’s verhandeld mochten worden? Zo ja, zijn hieraan ook eisen gesteld in de vergunning? Indien niet, is het college bereid dit in de toekomst wel te doen? Zo ja, op welke wijze?
  4. Hebt u op 2 augustus toezicht gehouden tijdens het genoemde evenement? Zo ja, wat zijn uw bevindingen?

Indiendatum: aug. 2010
Antwoorddatum: 8 sep. 2010

  1. Ja, er is rekening gehouden met dierenwelzijn door de organisator te wijzen op de bepalingen van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.
  2. Nee, er is in de vergunning opgenomen dat er verhandeld wordt, maar niet specifiek door kinderen. Hieraan zijn dus geen aanvullende eisen gesteld.
  3. Nee, dit is niet specifiek opgenomen. Hier zijn geen aanvullende eisen aan gesteld. Ook voor exotische dieren gelden de regels van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Het college is echter niet bevoegd hier op te controleren.
  4. Er is inderdaad toezicht geweest door het team THOR (toezicht en handhaving openbare ruimte) van de Publieksdienst bij dit evenement. Er zijn geen misstanden op het gebied van dierenwelzijn geconstateerd. De handhaving van en toezicht op de GWWD ligt bij de Algemene inspectiedienst van het ministerie van LNV én de inspecteurs van de landelijke inspectiedienst dierenbescherming (LID). In het vervolg zullen wij zowel de AID als de LID een afschrift sturen van evenementenvergunningen waarbij dieren betrokken zijn.

Voor de volledigheid hebben wij de diverse thema’s en wettelijke kaders rondom dierenwelzijn op een rijtje gezet. Dit overzicht tref u hier.Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake het bevorderen van elektrische mobiliteit

Lees verder

Actualiteitsvragen van de Partij voor de Dieren over de evaluatie waterhuishouding

Lees verder

    word lid Doneer