Schrif­te­lijke vragen inzake het bevor­deren van elek­trische mobi­liteit


Indiendatum: mrt. 2010

In Nederland rijden momenteel nog weinig volledig elektrische auto’s. De schatting is dat dit binnen enkele jaren zal veranderen. Volgend jaar verwachten verschillende autofabrikanten (betaalbare) elektrische auto’s aan te bieden in Europa. Voorbeelden zijn Nissan (LEAF), Peugeot (ion), Citroen (C-zero), Renault (Twizy Z.E., Kangoo Z.E., Zoé Z.E., Fluence Z.E.) en Mitsubishi (i MiEV). Elektrische auto’s stoten tijdens het vervoer geen verontreinigende stoffen uit en dragen daardoor bij aan een betere luchtkwaliteit. Bovendien is een elektrische auto, indien gebruik wordt gemaakt van groene stroom, een duurzaam vervoersmiddel. Dit past uitstekend binnen de nota Apeldoorn Duurzaam en het beleid om de luchtkwaliteit in Apeldoorn te verbeteren. De Partij voor de Dieren is daarom van mening dat ingespeeld moet worden op de elektrische mobiliteitstrend.

Bij navraag binnen de gemeentelijke diensten blijkt dat de stand van zaken in Apeldoorn is dat de gemeente een passieve/faciliterende, doch geen actieve/stimulerende rol heeft in deze kwestie. In een artikel van de Stentor d.d. 9 februari 2010 wordt gesuggereerd dat de gemeente in gesprek is met Reewoud Energietechniek over de plaatsing van laadpalen voor elektrische auto’s. Tot nu toe is in Apeldoorn slechts 1 laadpaal geplaatst, te weten aan de Laan van Westenenk.

1. Is de bovengenoemde stand van zaken in Apeldoorn correct? Indien niet, kunt u aangeven wat de stand van zaken wel is?
2. Is het college voornemens om haar rol ten aanzien van elektrische mobiliteit te wijzigen in een stimulerende rol – mede met het oog op de marktontwikkelingen van elektrische auto’s? Indien wel, op welke wijze en op welke termijn? Indien niet, waarom niet?
3. Is het college voornemens de elektrische mobiliteit binnen de gemeentelijke organisatie te bevorderen? Indien wel, op welke wijze en op welke termijn? Indien niet, waarom niet?
Stichting e-laad.nl is een samenwerkingsverband van de netbeheerders. Deze stichting heeft tot doel om duurzaam elektrisch rijden binnen handbereik te brengen. Daarom plaatst zij binnen nu en drie jaar door heel Nederland tienduizend oplaadpunten met groene stroom. Zij zet in een gemeente (kosteloos) 1 oplaadpunt per 10.000 inwoners neer. Dit betekent dat de gemeente Apeldoorn aanspraak kan maken op 15 oplaadpunten. De gemeente dient hiervoor een aanvraag te doen bij de genoemde stichting en locaties aan te wijzen, waar de stichting een oplaadpunt mag plaatsen. Een gemeente die elektrische voertuigen binnen de gemeentelijke organisatie gebruikt, kan (kosteloos) aanspraak maken op extra oplaadpunten.
4. Is het college bekend met het aanbod van de Stichting e-laad.nl?
5. Is het college van mening dat het wenselijk is om gebruik te maken van het aanbod van Stichting e-laad.nl? Indien niet, waarom niet? Indien wel, op welke termijn is het college dit van plan en op welke locaties wil het college een oplaadpunt plaatsen?

Indiendatum: mrt. 2010
Antwoorddatum: 13 apr. 2010

In Nederland rijden momenteel nog weinig volledig elektrische auto’s. De schatting is dat dit binnen enkele jaren zal veranderen. Volgend jaar verwachten verschillende autofabrikanten (betaalbare) elektrische auto’s aan te bieden in Europa. Voorbeelden zijn Nissan (LEAF), Peugeot (ion), Citroen (C-zero), Renault (Twizy Z.E., Kangoo Z.E., Zoé Z.E., Fluence Z.E.) en Mitsubishi (i MiEV). Elektrische auto’s stoten tijdens het vervoer geen verontreinigende stoffen uit en dragen daardoor bij aan een betere luchtkwaliteit. Bovendien is een elektrische auto, indien gebruik wordt gemaakt van groene stroom, een duurzaam vervoersmiddel. Dit past uitstekend binnen de nota Apeldoorn Duurzaam en het beleid om de luchtkwaliteit in Apeldoorn te verbeteren. De Partij voor de Dieren is daarom van mening dat ingespeeld moet worden op de elektrische mobiliteitstrend.

Bij navraag binnen de gemeentelijke diensten blijkt dat de stand van zaken in Apeldoorn is dat de gemeente een passieve/faciliterende, doch geen actieve/stimulerende rol heeft in deze kwestie. In een artikel van de Stentor d.d. 9 februari 2010 wordt gesuggereerd dat de gemeente in gesprek is met Reewoud Energietechniek over de plaatsing van laadpalen voor elektrische auto’s. Tot nu toe is in Apeldoorn slechts 1 laadpaal geplaatst, te weten aan de Laan van Westenenk.

1. Is de bovengenoemde stand van zaken in Apeldoorn correct? Indien niet, kunt u aangeven wat de stand van zaken wel is?
2. Is het college voornemens om haar rol ten aanzien van elektrische mobiliteit te wijzigen in een stimulerende rol – mede met het oog op de marktontwikkelingen van elektrische auto’s? Indien wel, op welke wijze en op welke termijn? Indien niet, waarom niet?
3. Is het college voornemens de elektrische mobiliteit binnen de gemeentelijke organisatie te bevorderen? Indien wel, op welke wijze en op welke termijn? Indien niet, waarom niet?
Stichting e-laad.nl is een samenwerkingsverband van de netbeheerders. Deze stichting heeft tot doel om duurzaam elektrisch rijden binnen handbereik te brengen. Daarom plaatst zij binnen nu en drie jaar door heel Nederland tienduizend oplaadpunten met groene stroom. Zij zet in een gemeente (kosteloos) 1 oplaadpunt per 10.000 inwoners neer. Dit betekent dat de gemeente Apeldoorn aanspraak kan maken op 15 oplaadpunten. De gemeente dient hiervoor een aanvraag te doen bij de genoemde stichting en locaties aan te wijzen, waar de stichting een oplaadpunt mag plaatsen. Een gemeente die elektrische voertuigen binnen de gemeentelijke organisatie gebruikt, kan (kosteloos) aanspraak maken op extra oplaadpunten.
4. Is het college bekend met het aanbod van de Stichting e-laad.nl?
5. Is het college van mening dat het wenselijk is om gebruik te maken van het aanbod van Stichting e-laad.nl? Indien niet, waarom niet? Indien wel, op welke termijn is het college dit van plan en op welke locaties wil het college een oplaadpunt plaatsen?

Beantwoording van de vragen:

1. Nee. De gemeente Apeldoorn heeft in het kader van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) in 2008 een subsidie ontvangen van €510.000 voor maatregelen ter verbetering van de lokale luchtkwaliteit. Een deel daarvan is inmiddels aangewend voor een bijdrage in de ontwikkelingskosten van de (deels elektrische) Whisper en een deel voor metingen in de binnenstad. De afdeling Milieu bereidt momenteel concrete maatregelen voor (waaronder het stimuleren van elektrisch vervoer) voor het resterende budget. Deze maatregelen worden in mei aan het college voorgelegd.
2. Zoals onder 1 is aangegeven worden stimulerende maatregelen voorbereid.
3. De gemeente heeft voor de aanschaf van nieuwe voertuigen van het eigen wagenpark in 2008 een “Beslisboom schone voertuigen” opgesteld. Afhankelijk van de functie, het gebruik en de kosten van het voertuig wordt door het toepassen van de Beslisboom een zo schoon mogelijk voertuig gekozen. In de systematiek van de Beslisboom zijn ook elektrische voertuigen opgenomen.
4. Er is begin februari 2010 een ambtelijke delegatie bij één van de fabrikanten van oplaadpunten geweest, voor een informatief gesprek over oplaadpunten. Daarnaast heeft de gemeente begin maart overleg gehad met de stichting E-laad, de stichting die namens de netbeheerders 10.000 oplaadpunten in Nederland wil plaatsen. Momenteel wordt door de afdeling Beleid en Programma een advies aan het college voorbereid over duurzame mobiliteit; hierin wordt het onderwerp oplaadpunten meegenomen. Dit advies zal voor zomer 2010 worden ingediend.
5. Het college zal hierover een standpunt innemen na het verschijnen van het advies van de afdeling Beleid en Programma.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over het vergunningenbeleid voor evenementen waarbij dieren betrokken zijn

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake vergunning in verband met pony- en paardenmarkt te Loenen

Lees verder

    word lid Doneer