Actu­a­li­teits­vragen van de Partij voor de Dieren over kapver­gunning Parc Spel­derholt


Indiendatum: jan. 2011

Tergouw Holding heeft vergunningen aangevraagd voor het verplaatsen van manege Riant naar Parc Spelderholt, de bouw van villa’s en appartementen en het kappen van bomen die deze bouw mogelijk maken. Omwonenden hebben ernstige twijfels bij deze ontwikkelingen, mede omdat het gebied direct grenst aan een kwetsbaar Natura 2000 gebied. Zij hebben beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan Spelderholt-Riant. Op 21 december 2010 heeft de Raad van State besloten om het verzoek om de schorsing van het bestemmingsplan op te heffen– en op die manier de woningbouw toe te staan – niet te honoreren. Dit betekent dat de Raad van State voorlopig geen activiteiten toestaat, die passen binnen het omstreden bestemmingsplan. Deze uitspraak van de Raad van State negerend, heeft de gemeente op 22 december 2010 echter toch een kapvergunning voor het bouwperceel verleend (zie ook De Stentor, 28-12-2010). Gezien het vonnis van de Raad van State is het volgens de Partij voor de Dieren ontoelaatbaar om op dit moment – vooruitlopend op de verdere juridische procedure – een vergunning af te geven die het omstreden bestemmingsplan mogelijk maakt.

De Partij voor de Dieren stelt u in dit kader de volgende actualiteitsvragen:

a. Hebt u bij het afgeven van de omgevingsvergunning (kapvergunning) rekening gehouden met het vonnis van de Raad van State? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

b. Volgens de Partij voor de Dieren is er een rechtstreeks verband tussen het omstreden bestemmingsplan en het vonnis enerzijds en de (voor het bestemmingsplan benodigde) kapvergunning. Bent u dit met ons eens? Indien niet, waarom niet?

c. Bent u van mening dat de kapvergunning afgegeven had mogen worden – gezien het vonnis? Zo ja, waarom? Zo nee, wat gaat u aan de ontstane situatie veranderen?

Namens de fractie van PvdD Apeldoorn,

Harry Voss


Interessant voor jou

Actualiteitsvragen van de Partij voor de Dieren over de stand van zaken rondom het landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen

Lees verder

Schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren fractie aan het college van B&W met betrekking tot Parc Spelderholt

Lees verder

    word lid Doneer