Schrif­te­lijke vragen aan het college van B&W inzake vuur­werk­overlast en -schade


Indiendatum: nov. 2012

Op 7 februari 2012 heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld
omtrent het gebruik van vuurwerk, de schade die hierdoor aan mens, dier, natuur
en milieu wordt veroorzaakt en de overweging om het afsteken van particulier
vuurwerk te verbieden.
In het antwoord van 22 februari 2012 door de afdeling Juridische Zaken en
Veiligheid, wordt de belofte gegeven dat “het beter aanpakken van afsteken van vuurwerk buiten de
toegestane tijden” mee wordt genomen bij de voorbereidingen van de komende publiekscampagne.
Daarnaast wordt in het antwoord gesteld dat, indien er een melding van overlast komt, de politie
adequaat zal reageren en, bij overtreding, de jongeren o.a. een HALT straf kunnen krijgen.
Tevens wordt in het antwoord gesteld dat burgers elkaar kunnen aanspreken op fatsoenlijk en
behoorlijk gedrag en dat dit de steun van het college heeft, prevalerend boven het stellen van extra
regels.
De Partij voor de Dieren stelt u hierover de volgende vragen:
1. Welke voorbereidingen zijn er getroffen om in de publiekscampagne het afsteken van vuurwerk
buiten de toegestane tijden te adresseren?
2. Welke voorbereidingen zijn er getroffen om in de publiekscampagne de straffen van overlast
duidelijk te maken en de betreffende doelgroep doeltreffend te adresseren?
3. Welke voorbereidingen zijn er getroffen om in de publiekscampagne te appelleren aan de
verantwoordelijkheid van de burger om elkaar aan te spreken op fatsoenlijk en behoorlijk gedrag
in het kader van het afsteken van vuurwerk?
4. Welke afspraken zijn er gemaakt met de politie om op een snelle en effectieve wijze te reageren
op meldingen en signalen van burgers omtrent overlast bij het afsteken van vuurwerk?
5. Welke prioriteit heeft overlast van vuurwerk bij de politie en wordt er gewerkt met bijvoorbeeld
een speciaal scenarioplan tijdens de weken voorafgaand en na de jaarwisseling? Worden er
extra patrouilles gepland op die gebieden waar jongeren samen komen?
6. Is er gedacht aan een speciaal “vuurwerk overlast” meldpunt waar burgers met berichten, foto’s,
filmpjes terecht kunnen? Bijvoorbeeld een tijdelijk twitteraccount waar wijkagenten snel op
kunnen reageren. Zo ja, kunnen we hier een pilot voor starten in december 2012. Zo nee,
waarom niet?
7. Zou het college willen overwegen om bepaalde gebieden “vuurwerk vrij” te maken en daar
vervolgens streng op te handhaven? Bijvoorbeeld rondom zorgtehuizen, winkelcentra, scholen,
kinderboerderijen en honden uitlaatplaatsen. Zo ja, kunnen we hier een pilot voor starten in
december 2012. Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van PvdD Apeldoorn,
S.H.D. Voss, fractievoorzitter


Indiendatum: nov. 2012
Antwoorddatum: 24 nov. 2012

Interessant voor jou

Actualiteitsvragen van de Partij voor de Dieren over verloren proces Parc Spelderholt

Lees verder

Schriftelijke vragen aan het college van B&W inzake gladheidbestrijding

Lees verder

    word lid Doneer