Schrif­te­lijke vragen aan het college van B&W op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde inzake lucht­wassers in de inten­sieve veehou­derij


Indiendatum: jun. 2013

Regelmatig komt bij bestemmingsplannen waarbij intensieve veehouderijbedrijven betrokken zijn, het onderwerp luchtwassers naar voren. Luchtwassers kunnen, mits correct gebruikt, veel ammoniakuitstoot van stallen voorkómen. De luchtwasser wordt voorgeschreven in de vergunning; in 2010 was ongeveer 20 procent van de varkensstallen ermee uitgerust.

Handhavingsamenwerking Noord-Brabant constateerde in 2009 echter dat 40 procent van de voorgeschreven wassers niet aanwezig was of uit stond. Bij nog eens 45 procent werden andere
tekortkomingen geconstateerd. De Inspectie Leefomgeving en Transport constateerde in 2011 bij 72 procent van de luchtwassers in heel Nederland tekortkomingen, zonder deze nader te
specificeren. Daarnaast werd bij een deel van de wassers geen (32 procent), of maar beperkt (39 procent) toezicht gehouden door de gemeenten. (Bron: RIVM-rapport “Naleeftekorten bij
luchtwassers in de intensieve veehouderij”, 2012).

De Partij voor de Dieren stelt u over luchtwassers in onze gemeente de volgende vragen:

1. Bij hoeveel IV-bedrijven, die onder het wabo-bevoegde gezag van de gemeente Apeldoorn
vallen, zijn luchtwassers in gebruik?
2. Met welke frequentie controleert de gemeente Apeldoorn deze bedrijven?
3. Wanneer zijn deze bedrijven voor het laatst gecontroleerd?
4. Wat zijn de bevindingen van de gemeente over de effektiviteit van de gecontroleerde
luchtwassers in termen van percentages niet aanwezig/defekt/niet in werking?


Namens de fractie van PvdD Apeldoorn,
Maaike Moulijn, waarnemende fractievoorzitter

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over ontwikkelingen LOG Beemte/Vaassen

Lees verder

Schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren aan het college van B&W over verwilderde katten

Lees verder

    word lid Doneer