Schrif­te­lijke vragen convenant Kroon­domein


Indiendatum: sep. 2016

In juni 2016 hebben Kroondomein het Loo, de gemeente Apeldoorn en andere partijen een intentieovereenkomst opgesteld.
De gemeente Apeldoorn heeft aangegeven dat zij in deze samenwerking onder ander het versterken van natuur en landschap en het versterken van de toegankelijkheid voor recreanten belangrijk vindt.
Het Kroondomein geeft aan dat wild en ecologie belangrijk zijn en toerisme en recreatie. Naar aanleiding van deze overeenkomst stelt de Partij voor de Dieren de volgende vragen:


Vanaf volgende week is het Kroondomein een paar maanden gesloten voor het publiek. Dit onderwerp is al vaker punt van discussie geweest. De Partij voor de Dieren pleit al langer voor jaarronde openstelling van het Kroondomein. Daarnaast hebben in 2013 meer dan 700 ondertekenaars via een petitie aan de gemeenteraad gevraagd om zich in te zetten voor het jaarrond vrij toegankelijk houden van het Kroondomein.


1. Aangezien de gemeente toegankelijkheid voor recreanten belangrijk vindt, wil de Partij voor de Dieren graag weten of jaarronde openstelling van het Kroondomein besproken is tijdens het opstellen van de overeenkomst. Zo ja, wat is er precies besproken? Zo nee, waarom is dit onderwerp niet besproken en is het college bereid om dit onderwerp alsnog bespreekbaar te maken tijdens vervolgafspraken? Zo nee, waarom niet?


Al vele jaren pleiten natuurbeschermers ervoor dat de Veluwe minder versnipperd moet zijn en dat de hekken tussen de verschillende landgoederen moeten verdwijnen. Ter bescherming van wild en automobilisten is het goed dat er hekken staan bij de snelwegen en wanneer er wordt gewerkt aan ecoducten, maar daar waar het kan, zouden de hekken zoveel mogelijk moeten verdwijnen (in combinatie met lagere snelheden op wegen waar veel wild oversteekt. De Veluwe zou zich dan echt kunnen onderscheiden en zich tot ecologische mainport kunnen ontwikkelen. Dit vergt veel afstemming tussen en lobby met de landeigenaren. De PvdD is van mening dat, als de gemeente Apeldoorn wil werken aan een toeristisch toplandschap, het versterken van natuur en het tegengaan van versnippering door middel van hekwerken, cruciaal is. Voorbeelden van natuurgebieden waar dit wel gebeurt, zijn de Duitse Eifel en de Nationale Parken in de Verenigde Staten, die trekken ecotoeristen uit heel de wereld vanwege hun opzet. Ook Michiel Hegener
(auteur van ‘Het wilde oosten, de toekomst van de Veluwe’), het Rijk en de provincie zetten zich in voor ontrastering van de Veluwe.


2. Is ontrastering van de Veluwe met de ondertekenaars van de overeenkomst besproken? Zo ja, wat is er precies besproken? Zo nee, waarom is dit onderwerp niet besproken en is het college bereid om dit onderwerp alsnog bespreekbaar te maken tijdens vervolgafspraken? Zo nee, waarom niet?
3. Tevens wil de Partij voor de Dieren graag weten op welke manieren de ondertekenaars van de overeenkomst van plan zijn om de natuur te versterken, hoe gaat er ingezet worden op het versterken van de ecologische waarden en hoe wil men ervoor zorgen dat wild beter zichtbaar wordt.
4. Tot slot vragen wij de gemeente Apeldoorn hoe zij de ambitie van een toeristisch toplandschap kan volhouden zolang het Kroondomein haar paden gedurende het mooiste deel van het jaar (de herfst) gesloten houdt voor publiek.


Harry Voss
Partij voor de Dieren

Indiendatum: sep. 2016
Antwoorddatum: 6 okt. 2016

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over Drakenbootfestival

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake dierenwelzijn bij kinderboerderijen

Lees verder

    word lid Doneer