Schrif­te­lijke vragen over Draken­boot­fes­tival


Indiendatum: jun. 2016

Op 24, 25 en 26 juni vindt het drakenbootfestival plaats. Een jaarlijks evenement waarbij drakenbootraces op het Kanaal plaatsvinden met zo’n 2.500 deelnemers. Naast deelnemers worden er ook nog eens 100.000 toeschouwers langs de waterkant verwacht.


Anders dan andere jaren zitten er, waarschijnlijk door het koude voorjaar, op de locatie van de drakenbootraces beschermde vogels te broeden op de nesten of hebben zij jonge kuikens die de nesten nog nodig hebben als schuilplaats en om in te slapen. Dit zijn onder andere een fuut, zwanen, eenden en meerkoeten.


De organisatoren hebben toestemming om het riet te kappen zodat het publiek beter van de races kan genieten. De kans is daarbij aanzienlijk dat de nesten verontrust en verstoord worden.


Volgens de flora- en faunawet is het verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. Alle genoemde vogels vallen hieronder. De Partij voor de Dieren stelt hierover de volgende vragen.


1) Was het college bekend dat er nog broedende vogels zijn en vogels met nog niet uitgevlogen jongen op de locatie van het drakenbootfestival?
2) Is er in de evenementvergunning een passage opgenomen over de omgang met vogelnesten bij de voorbereidingen van en tijdens het evenement? Zo ja, wat en hoe wordt hierop gecontroleerd? Zo nee, waarom niet?
3) Wat doet de organisatie eraan om verontrusting en verstoring te voorkomen? Worden de nesten bijvoorbeeld afgezet met linten of worden er andere maatregelen getroffen?
4) Is het college bereid om met de organisatoren in gesprek te gaan over welke maatregelen getroffen kunnen worden om de nesten niet te verontrusten of te verstoren? Van oudsher wordt het evenement in het laatste weekend van juni georganiseerd. Als dit in de eerste of tweede week van juli zou worden georganiseerd, dan geeft dit een stuk minder flora- en faunaproblemen omdat de meeste vogels dan van de nesten af zijn.
5) Is de gemeente bereid om met de organisatoren in gesprek te gaan over de planning van het evenement in volgende jaren zodat er minder verontrusting en verstoring plaatsvindt voor de vogels die in het Kanaal leven?


Harry Voss,
Partij voor de Dieren

Indiendatum: jun. 2016
Antwoorddatum: 6 okt. 2016

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over herten en zwijnen Park Berg en Bos

Lees verder

Schriftelijke vragen convenant Kroondomein

Lees verder

    word lid Doneer