Schrif­te­lijke vragen huis­die­ren­opvang


Indiendatum: mei 2019

Huisdierenopvang Sint Antonie, gevestigd op het terrein van GGNet, dreigt te moeten sluiten. Dit terwijl de gemeenteraad en het college het een belangrijke voorziening vinden.

De gemeente Apeldoorn heeft de opvang dan ook in 2018 een startsubsidie toegekend. En er zijn in het afgelopen half jaar een aantal gesprekken gevoerd tussen de huisdierenopvang, de gemeente Apeldoorn en dierenasiel Kuipershoek. Helaas lijkt het er op dat dit niet heeft geleid tot een duurzame financiering om de huisdierenopvang te laten voortbestaan.

Omdat wij veel belang hechtten aan deze voorziening willen wij de volgende vragen stellen:

1. Kunt u ons een feitenrelaas geven wat er sinds de brief aan de raad in dit dossier is voorgevallen?

2. Ziet het college nog mogelijkheden om de huisdierenopvang te ondersteunen zodat zij kan voortbestaan?

Arjan Groters Martine Berends Ben Bloem Thomas Hendriks

Partij voor de Dieren PvdA ChristenUnie SP

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over glyfosaat

Lees verder

Schriftelijke vragen over noodtoestand natuur en klimaat

Lees verder

    word lid Doneer