Schrif­te­lijke vragen inzake de vergun­ning­ver­lening aan circus Renz Berlin.


Indiendatum: sep. 2010

Schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren fractie aan het college van B&W op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde inzake de vergunningverlening aan circus Renz Berlin.

Tussen 16 en 20 september is circus Renz Berlin in Apeldoorn geweest. Dit circus gebruikt wilde dieren, wat garant staat voor veel dierenleed. Wat is er mis met circussen en wilde dieren? Een circus reist van de ene plaats naar de andere, dierennummers worden ingehuurd van heinde en verre. Transport betekent voor de dieren veel stress: in- en uitgeladen worden en vele uren zonder beweging in een krappe kooi. Die kooi is vaak ook hun ‘normale’ leefruimte. De huisvesting houdt geen rekening met het natuurlijke gedrag van het dier. Olifanten bijvoorbeeld, trekken in het wild wel 50 kilometer per dag: in het circus staan ze zo’n twintig uur per dag op één plek. Bij circus Renz in Apeldoorn hebben we gezien dat de olifanten uren erbarmelijk vastgebonden stonden aan kettingen (zie foto's). Vaak worden ze voor de show gedwongen hun behoefte te doen. Bij de training hebben dieren te maken met prikstokken, zwepen en punthaken. Die zijn kennelijk allemaal nodig om de dieren zo ver te krijgen dat ze hun kunstjes uitvoeren. Het leren gebeurt altijd onder dwang!

De Partij voor de Dieren vindt het de hoogste tijd voor verandering: gemeenten zouden niet langer vergunningen moeten verlenen aan circussen met wilde dieren en de keuze moeten maken voor een puur ‘mensen’circus. De artistieke optredens, de spectaculaire trapezeacts en behendige acrobaten van die circussen passen veel beter in onze moderne tijd. Waartoe mensen in staat zijn dwingt bij ons respect af. Dat kun je toch niet zeggen van het onder dwang africhten van dieren puur voor ons vermaak?! Verschillende gemeenten zijn Apeldoorn al voorgegaan in het weren van circussen met dierenleed, zoals de gemeente Heemskerk en Amsterdam. De Partij voor de Dieren stelt u daarom de volgende vragen over de vergunningverlening aan circus Renz Berlin:

  1. Is er bij de vergunningverlening aan circus Renz Berlin, gehouden tussen 16 en 20 september 2010, rekening gehouden met het dierenwelzijn of zijn hieraan eisen gesteld in de vergunning? Indien wel, op welke wijze? Indien niet, is het college bereid dit in de toekomst wel te doen? Zo ja, op welke wijze?
  2. Hebt u in deze periode toezicht gehouden tijdens het genoemde evenement? Zo ja, wat zijn uw bevindingen? Zo nee, waarom is er geen toezicht gehouden?
  3. Is het college van mening dat het wenselijk is om circussen met wilde dieren te weren uit Apeldoorn? Zo ja, hoe wilt u dit gaan doen? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: sep. 2010
Antwoorddatum: 5 okt. 2010

  1. Ja, wij hebben de organisator van het circus gewezen op de bepalingen in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD). Dierenwelzijn is echter geen weigeringsgrond bij de beoordeling van een aanvraag om een evenementenvergunning.
  2. Ja, wij hebben tijdens het circus toezicht gehouden en men heeft zich aan de voorwaarden van de evenementenvergunning gehouden. Er zijn overigens geen misstanden op het gebied van dierenwelzijn geconstateerd. De handhaving van en toezicht op de GWWD ligt bij de Algemene inspectiedienst (AID) van het ministerie van LNV én de inspecteurs van de Landelijke inspectiedienst dierenbescherming (LID). In het vervolg zullen wij zowel de AID als de LID een afschrift sturen van evenementenvergunningen waarbij dieren betrokken zijn.
  3. Op dit moment is het voor ons niet mogelijk om circussen met wilde dieren te verbieden. Er is namelijk geen verbodsbepaling in de Algemene plaatselijke verordening opgenomen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren fractie aan het college van B&W betreft de reparatie van hekwerk Soerenseweg en verkeersonveiligheid

Lees verder

Actualiteitsvragen van de Partij voor de Dieren over de stand van zaken rondom het landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen

Lees verder

    word lid Doneer