Schrif­te­lijke vragen over het weren van fossiele reclame in de gemeente Apeldoorn


Indiendatum: 26 sep. 2022

Uit beantwoording van schriftelijke vragen gesteld door de SGP over gokreclame (1) blijkt dat er op dit moment een aantal aanbestedingen aanstaande zijn voor de exploitatie van reclamemogelijkheden. Een goed moment om eens stil te staan bij welke reclames je als gemeente in de openbare ruimte toe wil staan.

Voor de klimaattransitie is consuminderen een must, en daar kan het weren van fossiele reclame (2) een bijdrage aan leveren. Daarnaast is fossiele reclame niet meer van deze tijd, omdat we naar fossielvrij toe moeten. De Partij voor de Dieren heeft daarom de volgende vragen:

  1. Wanneer vinden deze aanbestedingen precies plaats?
  2. In steeds meer gemeenten -naast de grote steden onder meer in Enschede en Haarlem- worden fossiele reclames geweerd. Is de gemeente Apeldoorn ook voornemens om dit op te nemen in de voorwaarden voor exploitatie? Zo nee, waarom niet?
  3. Wat kan de gemeente Apeldoorn nog meer doen om fossiele reclames te weren?

Arjan Groters

Partij voor de Dieren Apeldoorn

1) https://apeldoorn.parlaeus.nl/...

2) “fossiele reclame: reclame door of voor bedrijven in de kolensector, de olie- en gassector en de luchtvaartsector en reclame door of voor deze bedrijven over de producten en diensten fossiele brandstoffen, vliegvakanties, vliegtickets, grijze stroomcontracten, gascontracten, cruisereizen of auto’s met een fossiele of hybride brandstofmotor.”

Indiendatum: 26 sep. 2022
Antwoorddatum: 27 okt. 2022

1. Wanneer vinden deze aanbestedingen precies plaats?

Antwoord: De aanbesteding voor reclame in overdekte halteplaatsen (abri’s) en op panelen wordt momenteel voorbereid. Het is de planning om medio 2023 een overeenkomst met een marktpartij gesloten te hebben.

2. In steeds meer gemeenten -naast de grote steden onder meer in Enschede en Haarlem- worden fossiele reclames geweerd. Is de gemeente Apeldoorn ook voornemens om dit op te nemen in de voorwaarden voor exploitatie? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: In lijn met de beantwoording van de raadsvragen van de SGP uit september 2022 hanteren we het landelijk beleid als uitgangspunt omdat er sprake is van een langlopende overeenkomst en zijn reclames voor alcohol, rookwaren en gokken niet toegestaan. Voor het landelijk beleid is de Nederlandse Reclame Code relevant. Hierin wordt bepaald wat wel en niet acceptabel is aan reclame-uitingen. Een reclame mag niet in strijd zijn met de wet, het publiek niet misleiden en het algemeen belang niet schaden. Er is een landelijk verbod op tabaksreclame en is reclame voor alcohol strikt gereguleerd. Zo is er een aparte reclamecode voor alcoholhoudende dranken. Ook reclame voor (online) gokken wordt wettelijk steeds verder aan banden gelegd vanwege het risico van verslaving.

Voor fossiele reclame is er geen landelijk wetgeving op basis waarvan een gemeente een verbod kan uitvaardigen en zien wij op dit moment onvoldoende juridische ruimte om beperkingen op te leggen aan reclame-uitingen op gemeentelijke reclamevoorzieningen die verder gaan dan hetgeen in de Nederlandse Reclame Code is vastgelegd. Dit vinden wij niet alleen maar ook een gemeente als Utrecht hanteert deze lijn.

De producten die het voorstel van de Partij voor de Dieren benoemd, zijn volledig legaal en voorzien in een maatschappelijke behoefte van consumenten. Wij zien geen noodzaak om aanbieders van deze producten beperkingen op te leggen. Zeker in het licht van de economische tegenslag die het bedrijfsleven de afgelopen jaren te verduren heeft gekregen en die waarschijnlijk voorlopig ook nog wel aanhoudt, is het opleggen van beperkingen om je waren aan te prijzen ons inziens ongewenst.

Ook geeft het aansluiten bij het landelijk beleid de meeste duidelijkheid aan de betrokken partijen (zoals ondernemers, inwoners, reclame-exploitanten) en geven wij er de voorkeur aan te voorkomen dat er steeds nieuwe verzoeken tot reclamebeperkingen op hun lokale bestuurlijke merites moeten worden beoordeeld.

3. Wat kan de gemeente Apeldoorn nog meer doen om fossiele reclames te weren?

Antwoord: Het college volgt het landelijk beleid en is geen voorstander van daarvan afwijkende beperkingen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen, samen met de PvdA, over menstruatiearmoede

Lees verder

Schriftelijke vragen over vuurwerk in Loenen

Lees verder

    word lid Doneer