Schrif­te­lijke vragen over vuurwerk en vuur­werk­vrije zones in corona tijd


Indiendatum: 30 okt. 2020

Aangezien het vuurwerkverbod door corona een jaar is uitgesteld, wordt er door het college wel een aantal vuurwerkvrije zones aangewezen. Dit jaar niet alleen bij de kinderboerderijen, maar ook delen van de binnenstad en 2 winkelcentra. De Partij voor de Dieren betreurt het dat het vuurwerkverbod dit jaar nog niet is ingegaan en we hebben een aantal vragen over de vuurwerkvrije zones, alternatieven voor particulier vuurwerk en de jaarwisseling in coronatijd.

  1. Waarom heeft het college deze vuurwerkvrije zones voorgesteld?
  2. In het verleden hebben inwoners gevraagd om vuurwerkvrije zones in het stiltegebied van Wiesel en in Uddel bij een paardenrusthuis. Waarom zijn deze door inwoners aangedragen locaties niet toegevoegd als vuurwerkvrije zone?
  3. Uit het vuurwerkonderzoek onder de Apeldoornse bevolking blijkt dat de respondenten in grote meerderheid vinden dat vuurwerkvrije zones in de buurt van het dierenasiel, dierenpensions, kinderboerderijen, maneges, ziekenhuis, kwetsbare natuurgebieden, woonzorgcentra/ zorginstellingen, begraafplaatsen en hondenuitlaatplaatsen moesten komen. Waarom zijn deze door de respondenten aangedragen locaties niet toegevoegd als vuurwerkvrije zone?
  4. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de meeste overlast van vuurwerk ervaren wordt in het bosgebied Hoog-Buurloo, Hoog-Soeren, het bosgebied Beekbergen-West en Wenum. Waarom zijn deze locaties niet toegevoegd als vuurwerkvrije zone?
  5. Vorig jaar was er kritiek op de vuurwerkvrije zones, omdat deze rondom de kinderboerderijen wel heel krap waren. De dieren ondervonden nog steeds veel overlast van vuurwerk. Wat is er met deze kritiek gedaan?
  6. De burgemeester heeft bij het uitstellen van het vuurwerkverbod aangegeven dat er wel gewerkt blijft worden aan het ontmoedigen van het afsteken van particulier vuurwerk. Hoe wordt dit gedaan?
  7. Door corona zijn er steeds meer mensen met longproblemen, die extra veel last hebben van vuurwerk. Wat gaat het college voor deze mensen doen?
  8. Als alternatief voor particulier vuurwerk biedt de gemeente al een paar jaar een professionele vuurwerkshow aan. Wij gaan ervan uit dat dit vanwege de corona pandemie dit jaar niet kan doorgaan. Heeft het college al nagedacht over alternatieven? Waar wordt aan gedacht en hoe worden raad en inwoners hierbij betrokken?
  9. In Rotterdam stelt het college een lichtspektakel voor dat ook digitaal te volgen is en digitale vieringen in de wijken. Is zoiets ook mogelijk in Apeldoorn?
  10. Door corona is er een groot beroep op de zorg, waaronder de spoedeisende hulp, en ook op handhavers (politie en BOA’s). Rond oud en nieuw is er ook vaak een groot beroep op de zorg en handhavers in verband met ongelukken en overlast door vuurwerk. Hoe ziet het college voor zich om de capaciteit van zowel de zorg als handhavers te kunnen realiseren wanneer zowel corona als vuurwerk de inzet van deze beroepsgroepen vergen? Kunnen de zorg en de handhavers dit wel aan? En welke maatregelen worden getroffen om het beroep op de zorg en handhaving te verminderen?

Arjan Groters

Partij voor de Dieren

Indiendatum: 30 okt. 2020
Antwoorddatum: 24 nov. 2020

Beantwoording vragen:

Algemene opmerking:

• Gelet op het eenmalige afsteekverbod zijn onderstaande vragen o.i. wat minder relevant voor komende jaarwisseling

o Landelijk mag dit jaar geen vuurwerk afgestoken worden

• Onderstaande suggesties van locaties die nu niet zijn opgenomen al vuurwerkvrije zone zullen we meenemen als mogelijke locatie voor de jaarwisseling 2021 – 2022.

• Dit zal ook worden besproken met de raadswerkgroep vuurwerk die naar alle waarschijnlijkheid volgend jaar weer actief is.


1. Waarom heeft het college deze vuurwerkvrije zones voorgesteld?

Antwoord: Tijdens de afweging voor het aanwijzen nieuwe vuurwerkvrije zones wordt niet alleen gekeken naar het percentage bewoners dat overlast ervaart. Maar ook naar het aantal meldingen van overlast, naar de hotspots waar de afgelopen jaren meer dan gemiddeld overlast is vastgesteld of schade is toegebracht door vuurwerk en naar de handhaafbaarheid.

Op basis van bovenstaande zijn onderstaande vijf locaties als hoogste geprioriteerd voor de komende jaarwisseling.

o Winkelcentrum De Eglantier en winkelcentrum Schubertplein zijn beiden voorzien van een Keurmerk Veilig Ondernemen. Een vuurwerkvrije zone kan gezien worden als aanvulling op de maatregelen die de winkelcentra zelf nemen voor een veilige jaarwisseling en past binnen de kernboodschap van een ‘schoon, heel en veilig winkelcentrum’. Beide winkelcentra staan positief tegenover een vuurwerkvrije zone en hebben de afgelopen jaren overlast ervaren van het afsteken van vuurwerk..

o Het Leienplein, Caterplein, Raadhuisplein zijn de drie horeca concentratiegebieden.

Naar verwachting zullen er tijdelijke overkappingen aanwezig doordat er in de horeca minder mensen aanwezig mogen zijn door de coronamaatregelen. Plannen zijn hiervoor in voorbereiding. Hierdoor bestaat er een groter risico op schade, brand en/of andere ongelukken. Tevens past deze maatregel bij de plannen voor een corona veilige en gezellige binnenstad in de wintermaanden.

Andere suggesties van locaties die nu niet zijn opgenomen zullen we meenemen als mogelijk locatie voor de jaarwisseling 2021-2022.


2. In het verleden hebben inwoners gevraagd om vuurwerkvrije zones in het stiltegebied van Wiesel en in Uddel bij een paardenrusthuis. Waarom zijn deze door inwoners aangedragen locaties niet toegevoegd als vuurwerkvrije zone?

Antwoord: Gelet op het aantal meldingen van overlast tussen 31 december 18u en 1 januari 02u, de hotspots waar de afgelopen jaren meer dan gemiddeld overlast is vastgesteld of schade is toegebracht en de handhaafbaarheid zijn deze locaties niet naar voren gekomen als prioriteit voor de komende jaarwisseling. Maar zullen we wel meenemen als mogelijke locatie voor de jaarwisseling 2021 – 2022.

3. Uit het vuurwerkonderzoek onder de Apeldoornse bevolking blijkt dat de respondenten in grote meerderheid vinden dat vuurwerkvrije zones in de buurt van het dierenasiel, dierenpensions, kinderboerderijen, maneges, ziekenhuis, kwetsbare natuurgebieden, woonzorgcentra/ zorginstellingen, begraafplaatsen en hondenuitlaatplaatsen moesten komen. Waarom zijn deze door de respondenten aangedragen locaties niet toegevoegd als vuurwerkvrije zone?

Antwoord: De kinderboerderijen zijn aangewezen als vuurwerkvrije zone. Hiertoe is vorig jaar besloten vanwege de ervaren overlast. Begin dit jaar is er gesproken met de beheerders van de kinderboerderijen en is gevraagd hoe ze de jaarwisseling hebben ervaren. De beheerders van de kinderboerderijen waren zeer tevreden over de vuurwerkvrije zones en er is minder overlast ervaren.

De andere door u benoemde locaties zijn, gelet op het aantal meldingen van overlast tussen 31 december 18u en 1 januari 02u, de hotspots waar de afgelopen jaren meer dan gemiddeld overlast is vastgesteld of schade is toegebracht en de handhaafbaarheid, niet naar voren gekomen als prioriteit voor de komende jaarwisseling. We volgen de landelijke ontwikkelingen en wat er wordt besloten in de raadswerkgroep vuurwerk. Daarna zullen we in contact gaan met bovenstaande locaties om te kijken of aanvullende maatregelen gewenst zijn.

4. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de meeste overlast van vuurwerk ervaren wordt in het bosgebied Hoog-Buurloo, Hoog-Soeren, het bosgebied Beekbergen-West en Wenum. Waarom zijn deze locaties niet toegevoegd als vuurwerkvrije zone?

Antwoord: Zie antwoord 1.

5. Vorig jaar was er kritiek op de vuurwerkvrije zones, omdat deze rondom de kinderboerderijen wel heel krap waren. De dieren ondervonden nog steeds veel overlast van vuurwerk. Wat is er met deze kritiek gedaan?

Antwoord: Deze kritiek is bij ons niet bekend. Begin dit jaar is er gesproken met de beheerders van de kinderboerderijen en is gevraagd hoe ze de jaarwisseling hebben ervaren. Dit is opgenomen in de evaluatie van de jaarwisseling 2019/ 2020. De beheerders van de kinderboerderijen waren zeer tevreden over de vuurwerkvrije zones en er is minder overlast ervaren. Vandaar dat gekozen is om deze zones te handhaven.

6. De burgemeester heeft bij het uitstellen van het vuurwerkverbod aangegeven dat er wel gewerkt blijft worden aan het ontmoedigen van het afsteken van particulier vuurwerk. Hoe wordt dit gedaan?

Antwoord: Er is een landelijk vuurwerkverbod voor dit jaar. Er worden ook geen vuurwerkshows dit jaar georganiseerd. De ambitie blijft om toe te werken naar een algeheel verbod, dat gedragen wordt door de inwoners. Zo hebben we voor dit jaar een aantal extra vuurwerkvrije zones aangewezen. Volgend jaar start de raadswerkgroep weer op die zich hiermee gaat bezighouden voor de jaarwisseling 2021 – 2022.

7. Door corona zijn er steeds meer mensen met longproblemen, die extra veel last hebben van vuurwerk. Wat gaat het college voor deze mensen doen?

Antwoord: Zie antwoord 6.

8. Als alternatief voor particulier vuurwerk biedt de gemeente al een paar jaar een professionele vuurwerkshow aan. Wij gaan ervan uit dat dit vanwege de corona pandemie dit jaar niet kan doorgaan. Heeft het college al nagedacht over alternatieven? Waar wordt aan gedacht en hoe worden raad en inwoners hierbij betrokken?

Antwoord: Zie antwoord 6.

9. In Rotterdam stelt het college een lichtspektakel voor dat ook digitaal te volgen is en digitale vieringen in de wijken. Is zoiets ook mogelijk in Apeldoorn?

Antwoord: Zie antwoord 6. En nee, een digitaal te volgen lichtspektakel wordt in Apeldoorn niet overwogen.

10. Door corona is er een groot beroep op de zorg, waaronder de spoedeisende hulp, en ook op handhavers (politie en BOA’s). Rond oud en nieuw is er ook vaak een groot beroep op de zorg en handhavers in verband met ongelukken en overlast door vuurwerk. Hoe ziet het college voor zich om de capaciteit van zowel de zorg als handhavers te kunnen realiseren wanneer zowel corona als vuurwerk de inzet van deze beroepsgroepen vergen? Kunnen de zorg en de handhavers dit wel aan? En welke maatregelen worden getroffen om het beroep op de zorg en handhaving te verminderen?

Antwoord: Zie antwoord 6. Overigens wordt elk jaar door een multidisciplinaire werkgroep een draaiboek opgesteld om de jaarwisseling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Uit de evaluaties van voorgaande jaren blijkt dat deze manier van werken heeft gezorgd voor een laag schadebedrag en relatief weinig slachtoffers met ernstige verwondingen a.g.v. vuurwerk. Dit jaar lijkt het ‘vuurwerkseizoen’ vroeg te zijn begonnen omdat via social media wordt opgeroepen om, als protest tegen het landelijk vuurwerkverbod, na 20.00 uur vuurwerk af te steken. De politie en THOR zijn hier alert op en schrijven een proces verbaal uit bij een heterdaad situatie. De bij ons bekende hotspots (waar de pakkans het grootst is) houden we extra in de gaten en ook op meldingen wordt geacteerd. Jongeren worden verwezen naar HALT.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over energieverslindende terrasverwarmer

Lees verder

Schriftelijke vragen over onvolledig ecologisch onderzoek

Lees verder

    word lid Doneer