Schrif­te­lijke vragen over vuurwerk en vuur­werk­vrije zones in corona tijd


Indiendatum: 30 okt. 2020

Aangezien het vuurwerkverbod door corona een jaar is uitgesteld, wordt er door het college wel een aantal vuurwerkvrije zones aangewezen. Dit jaar niet alleen bij de kinderboerderijen, maar ook delen van de binnenstad en 2 winkelcentra. De Partij voor de Dieren betreurt het dat het vuurwerkverbod dit jaar nog niet is ingegaan en we hebben een aantal vragen over de vuurwerkvrije zones, alternatieven voor particulier vuurwerk en de jaarwisseling in coronatijd.

  1. Waarom heeft het college deze vuurwerkvrije zones voorgesteld?
  2. In het verleden hebben inwoners gevraagd om vuurwerkvrije zones in het stiltegebied van Wiesel en in Uddel bij een paardenrusthuis. Waarom zijn deze door inwoners aangedragen locaties niet toegevoegd als vuurwerkvrije zone?
  3. Uit het vuurwerkonderzoek onder de Apeldoornse bevolking blijkt dat de respondenten in grote meerderheid vinden dat vuurwerkvrije zones in de buurt van het dierenasiel, dierenpensions, kinderboerderijen, maneges, ziekenhuis, kwetsbare natuurgebieden, woonzorgcentra/ zorginstellingen, begraafplaatsen en hondenuitlaatplaatsen moesten komen. Waarom zijn deze door de respondenten aangedragen locaties niet toegevoegd als vuurwerkvrije zone?
  4. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de meeste overlast van vuurwerk ervaren wordt in het bosgebied Hoog-Buurloo, Hoog-Soeren, het bosgebied Beekbergen-West en Wenum. Waarom zijn deze locaties niet toegevoegd als vuurwerkvrije zone?
  5. Vorig jaar was er kritiek op de vuurwerkvrije zones, omdat deze rondom de kinderboerderijen wel heel krap waren. De dieren ondervonden nog steeds veel overlast van vuurwerk. Wat is er met deze kritiek gedaan?
  6. De burgemeester heeft bij het uitstellen van het vuurwerkverbod aangegeven dat er wel gewerkt blijft worden aan het ontmoedigen van het afsteken van particulier vuurwerk. Hoe wordt dit gedaan?
  7. Door corona zijn er steeds meer mensen met longproblemen, die extra veel last hebben van vuurwerk. Wat gaat het college voor deze mensen doen?
  8. Als alternatief voor particulier vuurwerk biedt de gemeente al een paar jaar een professionele vuurwerkshow aan. Wij gaan ervan uit dat dit vanwege de corona pandemie dit jaar niet kan doorgaan. Heeft het college al nagedacht over alternatieven? Waar wordt aan gedacht en hoe worden raad en inwoners hierbij betrokken?
  9. In Rotterdam stelt het college een lichtspektakel voor dat ook digitaal te volgen is en digitale vieringen in de wijken. Is zoiets ook mogelijk in Apeldoorn?
  10. Door corona is er een groot beroep op de zorg, waaronder de spoedeisende hulp, en ook op handhavers (politie en BOA’s). Rond oud en nieuw is er ook vaak een groot beroep op de zorg en handhavers in verband met ongelukken en overlast door vuurwerk. Hoe ziet het college voor zich om de capaciteit van zowel de zorg als handhavers te kunnen realiseren wanneer zowel corona als vuurwerk de inzet van deze beroepsgroepen vergen? Kunnen de zorg en de handhavers dit wel aan? En welke maatregelen worden getroffen om het beroep op de zorg en handhaving te verminderen?

Arjan Groters

Partij voor de Dieren