Schrif­te­lijke vragen over ener­gie­ver­slin­dende terras­ver­warmer


Indiendatum: 25 sep. 2020

In de Stentor lazen wij dat de horeca de winter mogelijk wil doorkomen met terrassen, verwarmd door heaters/terrasverwarmers. Deze staan echter bekend als energieverslindend. Apeldoorn loopt nu al erg achter bij de energiebesparingsdoelen. Daarom stelt de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

  1. Hoe gaat het college om met de wens voor winterterrassen met energieverslindende terrasverwarmers?
  2. Hoe past dit binnen het kader van de Apeldoornse duurzaamheidsambities?
  3. Welke voorwaarden kan het college verbinden aan winterterrassen, bijvoorbeeld dat ze energieneutraal moeten zijn?


Maaike Moulijn

Partij voor de Dieren

Lees ook over dit onderwerp: https://www.destentor.nl/apeld...

Indiendatum: 25 sep. 2020
Antwoorddatum: 30 okt. 2020

Beantwoording vragen:

1. Hoe gaat het college om met de wens voor winterterrassen met energieverslindende terrasverwarmers?

Antwoord:

Het college zoekt naar mogelijkheden om in deze moeilijke tijden van corona van betekenis te zijn voor ondernemers. Het college staat daarom positief tegenover initiatieven van horecaondernemers om toch een betekenisvol aantal gasten te kunnen ontvangen. We hebben hen het aanbod gedaan om winterterrassen mogelijk te maken. Het gaat om circa 60 terrassen.

Als gemeente hebben we besparing van energie en daarmee CO2-reductie hoog in het vaandel. Echter, in het Activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer is niets geregeld ten aanzien van het gebruik van terrasverwarming in relatie tot het gebruik van gas en elektriciteit. Dat betekent dat de gemeente op basis van de Wet milieubeheer geen eisen kan stellen aan horecaondernemers ten aanzien van het plaatsen van terrasverwarmers of het energiegebruik daarvan.

Voor het bevestigen van terrasverwarming aan de gevel is geen WABO vergunning nodig. Wel hebben horecabedrijven voor het plaatsen van een terras binnen de bebouwde kom een terrasvergunning nodig. In het Terrassenbeleid 2003 wordt terrasverwarming niet expliciet genoemd, maar vallen de losstaande terrasverwarmers binnen de definitie van ‘terrasmeubilair’: “…… en alle overige objecten die op het terras geplaatst zijn ten dienste van het terras en/of het overige deel van de inrichting”. Volgens artikel 4.4 ‘Objecten op het terras’ van de ‘Nadere regels gebruik terrassen gemeente Apeldoorn 2019’ mogen constructies op een terras niet hoger zijn dan 1,50 meter en niet breder en dieper zijn dan 1 meter. In de praktijk zullen vrijwel alle losstaande terrasverwarmers hoger zijn dan 1,50 meter. Vanwege de bijzondere situatie die door de coronapandemie is ontstaan wordt handhaven van de hoogtebeperking die geldt voor terrasmeubilair door het college momenteel niet opportuun geacht.

2. Hoe past dit binnen het kader van de Apeldoornse duurzaamheidsambities?

Antwoord:

Stel, je hebt een terras met tien elektrische verwarmers met ieder een vermogen van 2000W, en ze staan een half jaar lang iedere avond vier uur aan. In dat geval verbruik je in totaal 14.600 kWh aan elektriciteit. Dat zorgt voor een uitstoot van bijna 7000 kg aan CO2, wat gelijk staat aan de CO2-uitstoot van bijna twee gemiddelde huishoudens. Bron: Milieu Centraal. Bij het gebruik van terrasverwarmers op gas zal de extra CO2-uitstoot in dezelfde orde van grootte liggen. Bij een aantal van 60 terrassen met terrasverwarming gaat het dan om een extra CO2- uitstoot ter grootte van dat van 108 huishoudens, circa 0,03% van de totale CO2-uitstoot van Apeldoorn.

Dit extra gebruik is strijdig met de energieambities van de gemeente, maar achten we in deze situatie acceptabel vanwege het belang van de horeca, die vanwege de coronapandemie ernstige problemen heeft. We gaan er vooralsnog vanuit dat dit extra gebruik éénmalig is, en na beëindiging van de coronapandemie niet meer optreedt.

Een alternatief voor terrasverwarmers zijn elektrisch verwarmde stoelkussens, die minder energie gebruiken dan de heaters. Het college onderzoekt de mogelijkheden om hiervoor subsidie te verstrekken of ze aan horecaondernemers beschikbaar te stellen.

Dekens, windschermen en bodywarmers zijn nog milieuvriendelijker alternatieven voor terrasverwarmers. Na een eenmalige investering voor de aanschaf zijn hier ook geen verhoogde energielasten mee gemoeid. Het college zal ondernemers actief op wijzen op de alternatieven voor heaters en hen verzoeken om verantwoorde keuzes te maken

3. Welke voorwaarden kan het college verbinden aan winterterrassen, bijvoorbeeld dat ze energieneutraal moeten zijn?

Antwoord:

Zoals aangegeven bij het antwoord op vraag 1, kan het college ten aanzien van het energiegebruik van terrasverwarming geen eisen stellen of voorwaarden verbinden.