Schrif­te­lijke vragen over wapen­bezit jagers


Waarom mogen jagers rondlopen met een dodelijke wapen zonder psycho­lo­gisch getest te zijn?

Indiendatum: nov. 2019

De Tweede Kamer heeft in 2017 besloten dat er een gedragstest ingevoerd zou moeten worden, als reactie op de schietpartij in Alphen aan den Rijn, waarbij Tristan van der Vlis zes willekeurige mensen doodschoot in een winkelcentrum. Van der Vlis had psychische problemen, maar wel een wapenvergunning, die hij volgens de Onderzoeksraad voor de Veiligheid nooit had moeten krijgen. Naar aanleiding hiervan is de e-screener ontwikkeld, een psychologische test waar iedereen die nu een wapen in huis heeft (en dus verlof op het verbod op verboden wapenbezit) aan mee moet doen en die ertoe kan leiden dat een vergunning wordt ingetrokken. [1]

Om te mogen jagen moeten jagers een cursus volgen en een eigen jachtgebied hebben. Om met dodelijke wapens rond te mogen lopen en deze te gebruiken om dieren te doden of te verwonden, was tot nu toe géén psychologische test noodzakelijk. Daar lijkt nu verandering in te komen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid benadrukt dat de e-screener uitvoerig is getest en dat de vragen zijn gebaseerd op "wetenschappelijk onderzoek en de expertise van psychologen". De e-screener is ontwikkeld door het Trimbos Instituut, TNO en Ipsos.

De eerste groep die gescreend zou worden, bestaat uit vergunninghouders ouder dan 60 jaar of jonger dan 25. Reeds 25 mensen blijken tot nu toe niet door de test heen te komen. Naar aanleiding hiervan adviseert de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging aan alle jagers die worden opgeroepen, niet naar de test te gaan en te wachten op nieuwe regelgeving. Op hun site wordt gesteld dat jachtaktehouders voorlopig niet door de politie worden opgeroepen en dat ze daar mondeling bevestiging van hebben gekregen. [2]

Graag stellen we u hierover de volgende vragen.

  1. Wat is uw mening over het feit dat er tot nu toe voor mensen die over dodelijke wapens beschikken, zoals jagers, geen psychologische test vereist was, terwijl bijvoorbeeld mensen die in de beveiliging werken, iedere drie jaar gescreend worden?
  2. Volgens de kaartjes die in onderstaande link zijn te vinden, bevonden zich in de gemeente Apeldoorn in 2018 646 schietsportwapens en 816 jachtwapens. [3] Bent u op de hoogte van deze cijfers?
  3. Sinds de gebeurtenissen in Alphen aan de Rijn schijnt de politie minder makkelijk te zijn met het verstrekken van wapenvergunningen en ook huisbezoeken af te leggen. Gebeurt dat laatste ook in onze gemeente? Wordt er wel eens een vergunning geweigerd of ingetrokken? Kunt u aangeven hoeveel vergunningen er in de afgelopen drie jaar zijn verleend en ingetrokken? In hoeverre staat legaal en illegaal wapenbezit op de agenda van de politie?
  4. Sinds 1 oktober zijn al 25 mensen niet door de test gekomen. De test lijkt nu echter van de baan te zijn, althans, voor mensen die al een jachtakte hebben. Het is niet ondenkbaar dat er nog vele vergunningen zouden worden ingetrokken. Dat realiseert de Jagersvereniging zich blijkbaar ook, vandaar hun verwoede pogingen de test tegen te houden, met onder andere een kort geding tegen minister Grappenhaus. [4] Hoe oordeelt u over het feit dat er in onze gemeente 1462 wapendragers zijn, waarvan een deel wellicht niet door zo’n psychologische test komt?
  5. Bent u bereid uw steun uit te spreken voor het beleid van de heer Grappenhaus en aan te dringen op het verplicht afnemen van deze test voor iedereen die een wapen bezit of wil gaan bezitten, in het belang van de openbare orde en veiligheid?
  6. Hoe oordeelt u over het feit dat de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging haar leden adviseert om geen gehoor te geven aan de oproep van de overheid?

Arjan Groters

Partij voor de Dieren

1 https://www.justis.nl/nieuws/2...

2 https://www.jagersvereniging.nl/update-e-screener-22-10-uitnodiging-voor-invullen-e-screener-voorlopig-niet-meer- verstuurd/

3 https://www.destentor.nl/zwolle/jagers-en-sportschutters-met-wapen-in-huis-zitten-in-een-glazen-kooi~a0cd76bd/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web&fbclid=IwAR1d0V - SJw-XKqX-swafJ-K64SuuzhCDNW6DPyNjjzD38m9vKqWvybQe1oY

4 https://nos.nl/artikel/2307103...

Indiendatum: nov. 2019
Antwoorddatum: 17 jan. 2020

1. Wat is uw mening over het feit dat er tot nu toe voor mensen die over dodelijke wapens beschikken, zoals jagers, geen psychologische test vereist was, terwijl bijvoorbeeld mensen die in de beveiliging werken, iedere drie jaar gescreend worden?

De voorschriften waaraan een wapenvergunninghouder moet voldoen zijn vastgelegd in landelijke regelgeving gebaseerd op de Wet wapens en munitie (WWM). De afwegingen die ten grondslag liggen aan deze regelgeving worden gemaakt door de Rijksoverheid. De gemeente heeft daarin geen rol. Het college volgt de landelijke wet- en regelgeving.

2. Volgens de kaartjes die in onderstaande link zijn te vinden, bevonden zich in de gemeente Apeldoorn in 2018 646 schietsportwapens en 816 jachtwapens. Bent u op de hoogte van deze cijfers?

Deze cijfers staan niet op data.politie.nl. Mogelijk zijn deze cijfers op aanvraag aangeleverd.

Wij kunnen deze cijfers daarom niet bevestigen. De politie geeft aan dat Apeldoorn in 2019 432 inwoners waren die één of meerdere vuurwapens in huis hebben.

3. Sinds de gebeurtenissen in Alphen aan de Rijn schijnt de politie minder makkelijk te zijn met het verstrekken van wapenvergunningen en ook huisbezoeken af te leggen. Gebeurt dat laatste ook in onze gemeente? Wordt er wel eens een vergunning geweigerd of ingetrokken? Kunt u aangeven hoeveel vergunningen er in de afgelopen drie jaar zijn verleend en ingetrokken? In hoeverre staat legaal en illegaal wapenbezit op de agenda van de politie?

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Alphen aan den Rijn is het landelijk beleid van de politie aangescherpt. De politie in Apeldoorn controleert eens per drie jaar de vergunninghouders. De afgelopen 3 jaar zijn er 28 jachtaktes en 64 verloven voor sportschutters aangevraagd. Er zijn 5 aanvragen voor jachtaktes en 5 aanvragen voor een wapenverlof geweigerd. In dezelfde periode zijn er 8 jachtaktes en 3 verloven voor sportschutters ingetrokken. Legaal en illegaal wapenbezit hebben prioriteit en staan hoog op de agenda van de politie.

4. Sinds 1 oktober zijn al 25 mensen niet door de test gekomen. De test lijkt nu echter van de baan te zijn, althans, voor mensen die al een jachtakte hebben. Het is niet ondenkbaar dat er nog vele vergunningen zouden worden ingetrokken. Dat realiseert de Jagersvereniging zich blijkbaar ook, vandaar hun verwoede pogingen de test tegen te houden, met onder andere een kort geding tegen minister Grappenhaus. Hoe oordeelt u over het feit dat er in onze gemeente 1462 wapendragers zijn, waarvan een deel wellicht niet door zo’n psychologische test komt?

De bestaande verloven worden de komende twee jaar nog beoordeeld op basis van een nieuwe (uitgebreidere) versie van het zogenaamde WM-32 formulier. Het komende jaar blijft de e-screener als verplicht instrument aangewezen voor nieuwe aanvragers van wapenverloven en jachtaktes. De Minister treedt met de betrokken partijen in overleg op welke wijze omgegaan moet worden met de huidige wapenverlofhouders die een negatief eindoordeel hebben gekregen op de e-screener. De Minister zal dit van geval tot geval bekijken. Het college volgt de landelijke wet- en regelgeving en het beleid van de minister.

5. Bent u bereid uw steun uit te spreken voor het beleid van de heer Grappenhaus en aan te dringen op het verplicht afnemen van deze test voor iedereen die een wapen bezit of wil gaan bezitten, in het belang van de openbare orde en veiligheid?

De WWM heeft ten doel de openbare orde en veiligheid te waarborgen door het illegale bezit van wapens en munitie te bestrijden en legaal bezit zoveel mogelijk te beheersen. Het is echter de Minister van Justitie en Veiligheid die is belast met de uitvoering van de WWM. Het college volgt de landelijke wet- en regelgeving en het beleid van de minister.

6. Hoe oordeelt u over het feit dat de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging haar leden adviseert om geen gehoor te geven aan de oproep van de overheid?

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging adviseert over meerdere onderwerpen hun leden. Het staat hen vrij deze, niet- bindende, adviezen te verstrekken. De Minister geeft aan dat o.a. de KNJV kritisch is in hun reactie en die hebben hem ertoe besloten tot een bijstelling van de uitvoeringspraktijk. De Minister neemt dit serieus en gaat opnieuw met deze partijen in gesprek.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over dierenleed de (circus)tent uit!

Lees verder

Schriftelijke vragen oversteekplaats Wapenrustlaan

Lees verder

    word lid Doneer