Schrif­te­lijke vragen over dierenleed de (circus)tent uit!


Hoe kan het dat er in Apeldoorn als dier­vrien­de­lijke stad nog circussen met dieren optreden?

In 2012 is de motie “dierenleed de (circus)tent uit” aangenomen. Hierin werd gevraagd om als gemeente actief circussen uit te nodigen zonder dieren dan wel circussen die een onberispelijk dierenwelzijnsbeleid voeren. Bij navraag bij de toenmalige stichting Wilde Dieren de Tent uit bleek dat er eigenlijk alleen bij jeugdcircussen die optreden met eigen huisdieren vrijwel geen twijfels zijn over het dierenwelzijn en bij alle andere circussen wel.

Ook uit het rapport 'Welzijn van dieren in reizende circussen in Nederland' blijkt dat er naast problemen met wilde zoogdieren vaak problemen worden gesignaleerd bij paarden, met name door onvoldoende beweging en langdurig transport. Toenmalig CDA-raadslid Peter Buijserd liet bij de indiening van de motie met een filmpje zien dat ook paarden ruimte en beweging nodig hebben en dat langdurige opsluiting bij het transport en de opbouw van de dierverblijven onwenselijk was en dat de motie zich daarom niet beperkte tot alleen wilde dieren. Helaas is het dierenwelzijn van andere gedomesticeerde dieren niet onderzocht in het eerder genoemde rapport.

Inmiddels is er gelukkig een landelijk verbod op het gebruik van wilde zoogdieren in circussen. Daardoor zien we helaas wel dat er steeds meer andere dieren in circussen worden gebruikt, zoals ezels, paarden, honden, katten, runderen, schapen, geiten, varkens, lama’s, alpaca’s, kamelen, dromedarissen, konijnen, bruine ratten, tamme muizen, cavia’s, goudhamsters, gerbils, vogels, reptielen, amfibieën en insecten. Het is onbekend hoe het dierenwelzijn voor deze dieren is geregeld.

Er komen helaas ook nog steeds circussen met dieren naar Apeldoorn. Komende week komt bijvoorbeeld circus Bolalou (dat zich als een circus met veel dieren presenteert en in december komt het Wintercircus. De Partij voor de Dieren stelt hierover de volgende vragen:

  1. Wat doet de gemeente nog aan het actieve uitnodigingsbeleid aan circussen zonder dieren(leed)? Kunt u hierbij aangeven wat het beleid oplevert, wat goed gaat en wat niet en waarom niet?
  2. Hoe kan het dat er dit jaar 2 circussen met dieren naar Apeldoorn komen?
  3. Moeten circussen in de aanvraag voor de evenementenvergunning vermelden dat zij dieren gebruiken en welke dieren? Zo ja, wat wordt er gedaan met die informatie? Zo nee, waarom niet?
  4. Wat zou de gemeente verder nog kunnen doen om dieren(leed) de (circus)tent uit te doen?
  5. Heeft u nog iets anders te melden over deze kwestie?

Maaike Moulijn

Partij voor de Dieren