Schrif­te­lij­ke­vragen van de Partij voor de Dieren fractie aan het college van B&W betref­fende ‘Eerste Harings­maakles in Apeldoorn\\\'


Indiendatum: mei 2012

Apeldoorn, 10 mei 2012

Geacht college,

Op maandag 7 mei 2012 namen wij met grote verbazing kennis van het feit dat het Nederlands Visbureau een 'haringsmaakles' in Apeldoorn mocht organiseren. Aan groep 7 van PCBS De Gong de twijfelachtige eer om de eerste schoolklas van Nederland te zijn die aan deze landelijke campagne ter promotie van de haring consumptie mee mocht doen.

Wij gaan er van uit dat ook in het College van B&W op de hoogte is van de wereldwijde problematiek met betrekking tot de overbevissing. Tenslotte pretendeert de Gemeente Apeldoorn en derhalve ook het college van B&W niet voor niets duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben staan.

De Europese visgronden behoorden ooit tot de rijkste ter wereld. Maar na veertig jaar Europees visserijbeleid waarin exploitatie van de zee en het bevorderen van een omvangrijke, moderne visserijvloot centraal heeft gestaan, zijn veel visbestanden gedecimeerd en worden ecosystemen bedreigd. Zeker driekwart van de Europese visbestanden wordt overbevist. Bovendien zwermen gigantische Europese diepvriestrawlers over oceanen in een wereldwijde race om de vis. Bijna 30 procent van de vis die door de EU-vloot wordt aangeland, is gevangen in wateren buiten Europa.

De Partij voor de Dieren stelt hierover de volgende vragen: 1. Was het college van B&W, en/of de gemeentelijke afdeling op de hoogte van deze “haringsmaaktest’, georganiseerd door een pure commerciële instelling? Zo ja waarom heeft het college van B&W of de gemeentelijke afdeling hier hun fiat aan gegeven. Zo nee waarom zijn dit soort commerciële activiteiten bij basisscholen niet bekend?

2. Is de gemeente van mening dat voorlichting op scholen gedaan moet worden door neutrale instanties en niet door commerciële instanties die worden gefinancierd door de industrie? (in dit geval het Nederlands Visbureau welke in stand wordt gehouden door financiële bijdragen van de visserij sector) Zo ja hoe denkt de gemeente dit soort activiteiten in de toekomst te voorkomen? Zo nee welke maatstaven wil de gemeente dan hanteren?

3. Is de gemeente van mening dat jonge kinderen recht hebben op eerlijke informatie en dat de schoollessen niet bedoeld zijn om kinderen aan een gerecht te krijgen wat al jaren minder wordt genuttigd en daarnaast ook nog een tegen elke vorm van duurzaamheid indruist? Zo ja wat gaat de gemeente er aan doen om herhaling te voorkomen. Zo nee waarom niet?

4, Wat vind de gemeente van dit soort commerciële activiteiten op een basisschool? Straks zijn het straks de KFC of de Mora die lessen gaan geven om de traditie van het eten van ongezonde producten als bio-kippen en bitterballen te promoten. Is de gemeente van plan hiervoor regelgeving op te stellen waaraan basisscholen zich dienen te houden? Zo nee waarom niet en wat is het alternatief van de gemeente

Namens de fractie van PvdD Apeldoorn,

Harry Voss, fractievoorzitter

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren inzake betreffende handhaving illegale kap Spelderholt

Lees verder

Actualiteitsvragen van de Partij voor de Dieren over verloren proces Parc Spelderholt

Lees verder

    word lid Doneer