Apeldoorn maakt opnieuw groene ambities niet waar


Voorstel stik­stof­re­ductie haalt het niet

13 oktober 2022

Het gaat niet goed met de natuur, dat weten we allemaal. Wat we ook weten is dat onze overmatige stikstofuitstoot drastisch omlaag moet om de natuur weer een kans te geven zich te herstellen.

Ambities

Ook Apeldoorn heeft ambities om de uitstoot van stikstof te reduceren. In een toekomstvisie geheten Apeldoorn 2040 die het college twee jaar geleden trots presenteerde lezen we: “In 2040 heeft Apeldoorn de stikstofcrisis overwonnen en de agrarische sector getransformeerd.”

Verkeerde keuzes

Dat is goed nieuws want wil de natuur op de Veluwe zich kunnen herstellen dan is een reductie van 70 tot 95%, ten opzichte van nu, hard nodig.

Helaas blijkt wederom dat van de ambities van Apeldoorn om een groene stad te worden weer eens weinig overblijft wanneer er keuzes gemaakt moeten worden. De stikstofruimte die is vrijgekomen na het opkopen van een oude boerderij gaat de gemeente gebruiken voor de aanleg van (nieuwe) bedrijventerreinen.

Natuur staat weer achteraan

Een voorstel dat de Partij voor de Dieren, samen met D66, CU en PvdA indiende om een deel van de stikstofruimte niet te gebruiken ten bate van noodzakelijk natuurherstel werd door met name de lokale partijen en ook door Groen Links van tafel geveegd.

In haar betoog om de raad het belang van de reductie te doen laten inzien zei fractievoorzitter Maaike Moulijn: "Hoe gaan we die doelstelling halen als zelfs onze gemeente zich opstelt als een boekhouder en zo veel mogelijk wil ontwikkelen met zo min mogelijk stikstofreductie? Hoe serieus nemen wij de ambitie uit onze toekomstvisie om de stikstofuitstoot te verminderen zodat de natuur zich kan herstellen? Niet voor niets staat in het laatste rapport van Remkes: “Voorstellen, plannen, maatregelen en redeneringen die het ‘minimale’ willen doen voor de natuur om zo veel mogelijk ontwikkelruimte te krijgen voor andere doeleinden, zijn niet houdbaar.”


De Veluwe is belangrijk voor Apeldoorn. Helaas krijgt de industrie voorrang in een stad die zich graag profileert als groen.

Op deze manier gaat de natuur het niet redden. De ambitieuze plannen van de gemeente Apeldoorn voor haar eigen groene toekomst ook niet.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Ons jaarverslag van 2021 is nu online.

Het is altijd goed om af en toe alle (politieke) acties, successen, misstanden en aandachtspunten van het afgelopen jaar de r...

Lees verder

Meerjarenbegroting 2023: investeer in een schone en leefbare toekomst

Op donderdag 3 november behandelt de gemeenteraad van Apeldoorn de Meerjarenbegroting (MPB) 2023-2026. Hierin staan de financ...

Lees verder