Meer­ja­ren­be­groting 2023: investeer in een schone en leefbare toekomst


1 november 2022

Op donderdag 3 november behandelt de gemeenteraad van Apeldoorn de Meerjarenbegroting (MPB) 2023-2026. Hierin staan de financiƫle plannen van de gemeente voor de komende vier jaar.

In een persbericht stelt het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn aan de gemeenteraad voor om de komende jaren te investeren in onder andere armoedebestrijding, duurzaamheid, bedrijventerreinen, welzijn en woningbouw.

De Partij voor de Dieren stelt het college echter voor om meer te investeren in klimaat en natuur.

Schone lucht, gezond voedsel, meer biodiversiteit en een samenleving zonder afval zijn investeringen die nu gedaan moeten worden om de huidige crises het hoofd te bieden en in de toekomst te voorkomen.

Ook investeringen in de energietransitie blijven uit. Terwijl de energieprijzen stijgen, warmt de aarde in recordtempo op en wordt er alleen geld besteed om op korte termijn de energierekening te kunnen betalen.


De Partij voor de Dieren heeft een aantal amendementen en een motie ingediend om in de begroting voor de komende jaren investeringen te doen die in het belang zijn van een echt gezond Apeldoorn.

Amendement Stikstofstrategie
Amendement Afvalbeleid horeca
Motie energiefonds

Amendement JA-JA sticker

Amendement weren fossiele reclame