Wie beschermt de natuur op de Veluwe?


PvdD stelt kritische vragen na consta­tering illegale prak­tijken bij Radio Kootwijk

9 december 2022

De Veluwe is het grootst aaneengesloten natuurgebied dat we in Nederland hebben en dus belangrijk om daar zuinig op te zijn. Hoe belangrijk de natuur voor de mens is als middel van ontspanning heeft de corona crisis duidelijk aangetoond. Veel belangrijker is het feit echter dat de natuur ons voorziet van voedsel, schone lucht en water én ons helpt gezond te blijven. De mens kan dus niet zonder de natuur en bossen spelen een belangrijke rol in het bestrijden van onze huidige klimaatcrisis.

De Veluwe sterft

Het gaat echter slecht met de natuur op de Veluwe. Niet alleen door toedoen van uitstoot van stikstof en gebruik van gif door boeren maar ook door allerlei commerciële activiteiten die, gestimuleerd door de gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland, worden ontwikkeld om de Veluwe als toeristische trekpleister te exploiteren.

Exploitatie van de natuur

Steeds meer bezorgde inwoners van dorpen op de Veluwe trekken aan de bel. Reden voor KRO-NCRV om er een tv-programma aan te weiden. In dit programma worden plannen getoond voor de bouw van een groot resort hotel met restaurant, wellness, ecolodges en een 60 meter hoge uitkijktoren dat nationaal park de Hoge Veluwe van plan is te bouwen en een projectontwikkelaar die 15 luxe villa's gaat bouwen tegen de randen van het beschermde natuurgebied aan. Deze randen dienen als overgangszone voor de natuur, van groen naar grijs zeg maar, die dienen om stukken beschermde natuur met elkaar te verbinden. Commerciële ontwikkelingen in deze bufferzones zorgen ervoor dat de natuur zich niet kan herstellen. En juist de afgelopen vier jaar zijn bouwactiviteiten in deze zone, een gebied op minder dan een kilometer afstand van beschermde natuur verdubbeld.

Beschermde natuur verkwanseld

Maar ook bouwprojecten binnen Natura 2000 gebieden zijn de afgelopen 4 jaar fors toegenomen. Overheden stellen dus duidelijk geen prioriteit in het beschermen van onze kwetsbare natuur maar hechten meer belang aan de verkwanseling ervan, de natuur als consumptie product.

Natura 2000 gebieden zijn kwetsbare natuurgebieden die aangewezen zijn als beschermd natuurgebied en voor iedere activiteit die mogelijke impact heeft op de natuur in of bij het gebied moet een natuurwetvergunning worden aangevraagd. Deze vergunningen worden door overheden steeds makkelijker afgegeven aan projectontwikkelaars zonder dat er gekeken wordt welke impact het geheel van al deze commerciële ontwikkelingen heeft op de natuur.

Radio Kootwijk

Een voorbeeld hiervan in Radio Kootwijk. Het oude zendgebouw is sinds 2009 in handen van Staatsbosbeheer (SBB). In het oude zendgebouw wordt door SBB allerlei evenementen, zoals congressen en concerten, georganiseerd om, zoals ze zelf zeggen "ze de verplichting hebben om het monumentale gebouw te beheren en te onderhouden".

Rondom het zendgebouw staan verschillende kleine gebouwen waarin verschillende ondernemers gevestigd zijn. Voor al deze commerciële activiteiten, midden in beschermd natuurgebied, inclusief een enorm parkeerterrein dat is aangelegd, is geen natuurwetvergunning.

Wanneer Staatsbosbeheer, verantwoordelijk voor het beschermen van ons groene erfgoed, concerten en zakelijke bijeenkomsten voor 1200 mensen organiseren binnen beschermd natuurgebied waar geen vergunning voor is (én hiervoor reclame maakt op hun website) wie beschermt dan de toch al zo kwetsbare natuur in Nederland?

Respect voor de natuur

De Partij voor de Dieren verzet zich al jaren tegen alle plannen van de gemeente Apeldoorn om van de Veluwe een toeristische attractie te maken. De Veluwe is een rustgebied voor de natuur waren dieren als herten, vossen, zwijnen en wolven hun leefgebied hebben en waar wij als mensen respectvol mee dienen om te gaan. We blijven hiervoor knokken en daarom hebben we opnieuw vragen gesteld aan het college over de bescherming van de natuur bij Radio Kootwijk tegen de commerciële en illegale praktijken van Staatsbosbeheer.


Bekijk hier de uitzending Pointer van de KRO-NCRV: "wie beschermt de beschermde natuur"?

Gerelateerd nieuws

Meerjarenbegroting 2023: investeer in een schone en leefbare toekomst

Op donderdag 3 november behandelt de gemeenteraad van Apeldoorn de Meerjarenbegroting (MPB) 2023-2026. Hierin staan de financ...

Lees verder

Apeldoorn viert dit jaar een vuurwerkvrije jaarwisseling

Het einde van 2022 nadert snel en Apeldoorn maakt zich op voor haar eerste vuurwerkvrije jaarwisseling. Nou ja, niet helemaa...

Lees verder