Apeldoorn presen­teert toekomst­visie in 2040


Groei­am­bities ten koste van milieu en klimaat­neu­tra­liteit

15 oktober 2020

Apeldoorn wil graag visie tonen op de toekomst en heeft, met de titel “Apeldoorn in 2040”, een beeld geschetst van de toekomst van Apeldoorn die werkelijk spat van de dynamiek en ambitie.

Het college is dan ook trots op de visie die ze heeft voor Apeldoorn in de nabije toekomst. Zo verwacht de gemeente de komende jaren een schaalsprong te gaan maken. Ondanks het feit dat het college als vertrekpunt het feit genomen heeft dat Apeldoorn gevormd en omringd is door dorpen en een rijk gevarieerd boslandschap, zoekt de stad ruimte om uit te breiden om de beoogde bevolkingsgroei ruimte te bieden. "Een schaalsprong die zich kenmerkt door zijn klimaatbestendigheid want de Veluwe wordt als het ware de stad ingetrokken en we zien straks overal groen en waterpartijen. Apeldoorn is over 20 jaar een stadspark waar ontmoeten centraal staat en waar in de leef- en speelgebieden de auto van straks te gast is”,

Het klinkt bijzonder aantrekkelijk. De Partij voor de Dieren vraagt zich echter af waar het college die ruimte vandaan gaat halen. Ook staat er nergens te lezen hoe het college in 2040 energieneutraal denkt te zijn. De afgelopen 22 jaar is er op dit terrein weinig vooruitgang geboekt en met een verdere schaalvergroting in het vizier zal dit doel voor 2040 nog minder realistisch worden.

Twee jaar geleden werd een burgerparticipatietraject gestart met bustochtjes en brainstormsessies over de toekomst van de gemeente maar met alle input die toen geleverd is, is in deze visie niets gedaan.

Donderdag 15 oktober, wordt de visie binnen de raad besproken zodat het daarna vervolgens vanuit het college én de raad gecommuniceerd kan gaan worden naar de burgers als lonkend toekomstperspectief voor de toekomst van Apeldoorn.

Helaas voor het college zal deze vlieger niet opgaan wat betreft de Partij voor de Dieren. Wij stemmen tegen de visie en bieden een alternatieve visie aan die wel oplossingen biedt voor de huidige klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis, die vertelt hoe we in 2040 wél energieneutraal kunnen zijn en waarin ook rekening is gehouden met de ideeën die twee jaar geleden door de inwoners van Apeldoorn zelf zijn benoemd om de leefbaarheid van alle mensen en dieren in onze mooie gemeente te garanderen en ze een mooie toekomst te geven.

Lees en bekijk hieronder hoe wij Apeldoorn over 20 jaar vormgegeven zien:

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Vervolg debat over de Regionale energiestrategie (RES) op donderdag 1 oktober

Op donderdag 1 oktober vond tijdens het PMA (Politieke Markt) het vervolg plaats van het debat over het concept Regionale Ene...

Lees verder

Partij voor de Dieren zet vraagtekens bij opschorten Apeldoorns vuurwerkverbod in corona tijd

Vorig jaar oktober besloot de gemeenteraad van Apeldoorn om Apeldoorn vanaf 2020 vuurwerkvrij te maken. Uit onderzoek bleek i...

Lees verder